Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Militairen: Subalterne officieren in het gewest Holland 1625-1725

Onder subalterne officieren worden officieren beneden de rang van majoor verstaan. Het betreft hier dus kapiteins en luitenants. Informatie over deze subalterne officieren in het gewest Holland in de periode 1625-1725 kunt u vinden in de archieven van de Staten van Holland en Friesland en in die van de Gecommitteerde Raden van Holland. Deze Gecommitteerde Raden vormden het dagelijks bestuur van de Staten van Holland en West-Friesland. De archieven bevinden zich in het Nationaal Archief.

Hoe ga ik te werk?

U vraagt uit het archief van de Staten van Holland en Friesland, archiefinventaris 3.01.04.01 inventarisnummer 1815 aan. Dit is de index op de benoeming, het ontslag enz. van de subalterne officieren 1625-1725 van de ‘ter repartitie van Holland staande krijgsmacht’ van de Gecommitteerde Raden van Holland. Hiermee worden die subalterne officieren bedoeld die door het gewest Holland moesten worden betaald.
Deze index verwijst naar de minuutresoluties van de Gecommitteerde Raden. Deze resoluties vindt u in het archief van de Gecommitteerde Raden archiefinventaris 3.01.05 in de inventarisnummers 3000A tot 3075. De resoluties staan per inventarisnummer op chronologische volgorde, maar er is lang niet altijd een datum bijgeschreven. Soms moet u dus even zoeken voordat u de gezochte benoeming vindt.

Voorbeeld:

U bent op zoek naar Arnold Joost Keppel. U vraagt inventarisnummer 1815 van het archief van de Staten van Holland en Friesland aan en kijkt bij de K. Op naam van A.J. Keppel vindt u twee inschrijvingen. Eén van 30 april 1723 en één van 18 augustus van datzelfde jaar.
U kijkt bij de inventarisnummers 3000A tot en met 3075 van het archief van de Gecommitteerde Raden en ziet dat het jaar 1723 zich in inventarisnummer 3073 bevindt. U vraagt dit inventarisnummer aan en vindt de eerste inschrijving, de benoeming tot cornet, op folio 180v en 181r. De tweede inschrijving, een verzoek tot zes maanden verlof, vindt u op folio 354.

Andere gewesten

Bent u op zoek naar een officier beneden de rang van kapitein ter repartitie staande van een ander gewest? Dan kunt u zoeken in de resoluties en de commissieboeken van de Staten van die gewesten. U vindt deze in de archiefinstelling in de provinciehoofdstad van het betreffende gewest. 

Termen:

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in