Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Militairen: Overzicht van stamboeken en andere bronnen betreffende militairen 1795-1950

Overzicht van stamboeken en andere bronnen betreffende militairen (Landmacht, Marine en KNIL) over de periode 1795 - ca. 1950 

Dit overzicht is als volgt ingedeeld: Periode ->Krijgsmachtonderdeel ->Rang

Wat is er digitaal

In onderstaand overzicht vindt u vrij vaak de vermelding "getypte namenklapper". In veel gevallen zijn deze papieren namenklappers (= naamindexen) niet meer in de studiezaal aanwezig omdat ze inmiddels online beschikbaar zijn. Zie op onze website het alfabetische overzicht van indexen www.gahetna.nl/collectie/index en kijk bij de letter L van Landmacht, de letter M van Marine en de letter O van Oost-Indië (KNIL).

De eigenlijke stamboekregistraties waarnaar deze indexen verwijzen zijn nagenoeg nog niet digitaal. Deze registraties kunt u reserveren voor inzage in de studiezaal of u kunt, zonder naar de studiezaal te komen, via de website een scan van de registratie bestellen.

 

Periode 1795 – 1813

Zie ook de onderzoeksgids: Militair in de Bataafs-Franse tijd 

Landmacht

 • Stamboeken van Militairen (Landmacht). Archiefinventaris 2.01.15, Getypte naamklappers: 2.01.16  t/m  2.01.18 (A-G, H-0, P-Z) , Supplement: A-E, F-K, L-Q, R-Z en aanvullingen/correcties 2.01.34  t/m  2.01.38
 • Overlijdensakten van militairen in Franse krijgsdienst 1792 - 1815. Archiefinventaris 2.01.15. Getypte naamklapper:  2.01.19 (N.B. zie voorwoord voor wijze van alfabetisering)
 • Pensioenregisters Militairen 1795 - 1810, Archiefinventaris 2.01.15, Getypte naamklapper: 2.01.20

Marine

 • Stamboeken Marine 1795 - 1813. Archiefinventaris 2.01.31, met getypte naamklapper op de inventarisnrs. 1 – 8.  Een aantal andere inventarisnummers zijn voorzien van handgeschreven klappers of alfabetisch ingericht.
 • Scheepssoldijrollen (en enige andere registers betreffende schepen en hun bemanningen) van Marine-instanties over de periode 1795 - 1813. Archiefinventaris 2.01.30
 • Zie voor officieren ook 2.12.14 inventarisnummers 10-32

Periode vanaf 1813

Zie ook de onderzoeksgids Militairen 1813 – 1924

Landmacht

Officieren

 • Stamboeken van Officieren van Landmacht en K.N.I.L. 1814 - c.1925/c.1940. Archiefinventaris  2.13.04 (1813 - 1877). Getypte naamklappers Officieren Landmacht Nederland 1813 – 1924; 2.13.05  A – Jung, 2.13.06  Jung – Z.
 • KNIL  A - Z ,  2.13.08  supplement 2.13.07 
 • Supplement: Collectie Stamboeken van Officieren van de Landmacht in Nederland, afkomstig van het Bureau Registratie en Informatie Ontslagen Personeel (BRIOP), periode eind 18e eeuw - ca. 1940 / 1950. Archiefinventaris en Naamklapper op te vragen bij de informatiebalie in de studiezaal. N.B. ook Generaals en Reserve-officieren!
 • Biografische tableau’s en Rang- en conduitelijsten van Officieren en Cadetten van 1e – 17e Afdeling Infanterie, Regimenten Zwitsers no. 29 - 32, Regiment Lichte Infanterie van Nassau, Afdeling Kurassiers no. 9 en Regiment Lansiers, 1817 - 1824. Archiefinventaris  2.13.13.37.
 • Alfabetische naamindex op de stamboeken van kwekelingen en Officieren van Gezondheid 1817 - 1916. Archiefinventaris 2.13.62.11
 • Collectie krijgsgevangenen (plaatsingslijst). Bevat archiefjes, archiefdelen en archiefbescheiden inzake de krijgsgevangenschap van Nederlandse militairen, meest officieren, in Duitsland tijdens WOII. Archiefinventaris 2.13.98

Onderofficieren en Minderen

 • Stamboeken van Onderofficieren en Minderen van de Landmacht 1813 - 1924. Archiefinventaris 2.13.09 (1813 - 1924). Naamklappers: bij en per legeronderdeel. Indertijd gemaakt, handgeschreven, alleen alfabetisch op beginletter van de namen. In de inventaris te vinden veelal onder de inventarisnummers met toevoeging -A, -B, etc., en telkens aan het slot van de serie stamboeken van het betreffende legeronderdeel.
 • Controlelijsten en Straflijsten betreffende militair personeel van de Landmacht in Nederland, 1904-1923 (1939). Archiefinventaris 2.13.66
  N.B.  Per legeronderdeelserie alfabetisch geordend
 • Registers van controle op traktementen, bureaukosten, fouragegelden, toelagen, wachtgelden en pensioenen van officieren en minderen van verschillende wapens, veldpredikanten, aalmoezeniers, garnizoenspredikanten, geëmployeerden bij de telegraaf, bij de postdienst en personeel werkzaam bij de steendrukkerij van de militaire verkenningen, 1817 – 1844. Archiefinventaris 2.13.13.08, Getypte naamklapper: 2.13.12
 • Staten betreffende de toekenning van het Metalen Kruis en de Bronzen (Citadel-) Medaille 1831 - 1834. Archiefinventaris 2.13.13.03, Getypte naamklapper: 2.13.42 (2 delen)
 • Pensioenregisters van Militairen (en burgerpersoneel) van de Landmacht 1813 - 1927 (-1945). Archiefinventaris 2.13.36. De meeste bestanddelen zijn voorzien van handgeschreven naamklappers (alfabetisch op 1e of op 1e en een 2e letter)

Marine

Alle bewaard gebleven marinestamboeken van de periode 1813-1940 zijn beschreven in archiefinventaris 2.12.14.

Officieren

 • Registers van het Korps zeeofficieren en adelborsten 1814- 1868, inventarisnummers 1-10
 • Cadetten en adelborsten zie ook , inventarisnummers 115-126
 • Stamboeken Marine-officieren vóór 1850 (1814-1868). inventarisnummers 10-32, Getypte naamklapper:  2.12.05
 • Stamboeken Marine-officieren na 1850 (1868-1940), inventarisnummers 33-82, Getypte naamklapper:  2.12.06
 • Officieren-vliegers 1930-1939, inventarisnummer 83
 • Koninklijke Marine-Reserve, 1894-1940, inventarisnummers 84-92
 • Landstorm Marine, 1914-1919, inventarisnummer 93
 • Vlootgeestelijken en burgerleraren 1917-1949, inventarisnummers 110-111
 • Pensioenregisters van officieren en lager personeel van de Marine  1814 - 1946.  Archiefinventaris 2.12.38

Onderofficieren en minderen

 • Soldijrollen Depot Generale Werving Amsterdam 1813-1814, inventarisnummers 139-145
 • Scheeps- en soldijrollen Ministerie van Marine  1813 - 1913, inventarisnummers 195-471
 • Lijsten van aangenomen schepelingen van de Marine 1814 - 1829 en 1904 - 1906, inventarisnummers 148-193, Getypte naamklapper:  2.12.09

Let op: over de periode 1830-1859 is geen afzonderlijke registratie van het lager personeel van de Marine bewaard gebleven.

 • Stamboeken van Schepelingen Marine 1860 – 1901, inventarisnummers 503-533. Getypte naamklapper:  2.12.07
 • Stamboeken van Mariniers 1814  - 1888 (1906)., inventarisnummers 483-502. Getypte naamklapper:  2.12.08
 • Zeemiliciens 1868-1922,  inventarisnummers 536-599
 • Vrijwillige Reserve, 1908-1920,  inventarisnummers 618-121
 • Landstorm 1916-1918, inventarisnummers 627-634
 • Schrijvers en victualiemeesters 1814-1845,  inventarisnummers 475-482, 642
 • Koloniale Marine, inventarisnummers 109, 127-129
 • Directie der Marine, Commandement Maritieme Middelen Willemsoord  1820 - 1958 Archiefinventaris 2.12.12, inventarisnummers . 1128 - 1162, 1173-1175, 1194-1199 en 1213 – 1274 : diverse stamboeken, werfrollen en pensioenregisters e.d. (1838-1943)
 • Pensioenregisters van officieren en lager  personeel van de Marine  1814 - 1946.  Archiefinventaris 2.12.38
 • Stamboeken van burgerlijke ambtenaren in Nederlands-Indië en de Gouvernementsmarine 1836 - 1900. Naamklappers:  2.10.06 - 2.10.08

KNIL 

 • Stamboeken van Officieren van Landmacht en K.N.I.L. 1814 - c.1925 / c.1940. Archiefinventaris:  2.13.04 (1813 - 1877) . Getypte naamklappers:  2.13.07  A-Z , supplement  2.13.08
 • Stamboeken en pensioenregisters van het ministerie van Koloniën betreffende militairen in Oost- en West-Indië 1815 - 1950. Archiefinventaris 2.10.50
 • Algemeen  Stamboek Indië (”Linnen Banden”), lijst van stamboeken van onderofficieren en manschappen van het KNIL over de periode (1815) 1832 - 1876 en 1876 - 1898.  Archiefinventaris 2.10.50.01
 • Stichting administratie Indonesische pensioenen (SAIP), Stamboekgegeven KNIL-militairen ca.1852 – 1951 (”Volledig Stamboek”). Archiefinventaris 2.10.50.02
 • Stichting administratie Indonesische pensioenen (SAIP), Stamboekgegevens KNIL-militairen, met Japanse interneringskaarten , 1942 - 1996. Archiefinventaris 2.10.50.03
 • Commissie Gedragingen en Commissie Onderscheidingen van het KNIL, Kabinet Legercommandant (1943, 1946 - 1950, 1952).  Archiefinventaris 2.10.58 (beperkt openbaar)
 • Betaalstaten van Pensioenen van het ministerie van Koloniën, bijgehouden in de periode 1868 - 1925. Archiefinventaris 2.10.31 (N.B. Twee alfabetisch geordende series, één waarin niet-officieren en één waarin officieren, in de laatste ook vergelijkbaar burgerpersoneel)
 • Registers van Indische Pensioenen 1815-1940. Archiefinventaris en naamklappers: 2.10.09


Andere bronnen:

 • Pensioenregisters betreffende de jaren 1814-1935 in archief Algemene Rekenkamer. Archiefinventaris 2.02.09.04: Rubriek/Bureau Vaste Posten, inventarisnummers 1 - 141.
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in