Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Militairen: Overzicht van literatuur over militaire geschiedenis

 Overzicht van literatuur over militaire geschiedenis

 • Serie Bijdragen van de Sectie Militaire Geschiedenis van de Landmachtstaf, Brochurereeks van de Koninklijke Landmacht, Sectie Militaire Geschiedenis (aanwezig in bibliotheek Nationaal Archief: depotnummer V 222) 
   
  1. H. Ringoir - Afstammingen en Voortzettingen der Infanterie (1977)
  2. L. Verhoeff - Soldatenfolklore (1977)
  3. H. Ringoir - Afstammingen en Voortzettingen der Cavalerie en Wielrijders (1977)
  4. H. Ringoir - Afstammingen en Voortzettingen der Artillerie (1979)
  5. H. Ringoir -  Afstammingen en Voortzettingen der Genie en Trein (1980)
  6. F.G.J. ten Raa - De Uniformen van de Nederlandse Zee- en Landmacht, 2 dln, 
   (facsimile van de uitgave van 1900) (1980), met afbeeldingen
  7. H. Ringoir - Vredesgarnizoenen van 1715 tot 1795 en van 1815 tot 1940 (1980)
  8. H. Ringoir - Hoofdofficieren der Infanterie van1568 tot 1813 (1981)
  9. H. Ringoir - Nederlandse Generaals van 1568 tot 1940 (1981)
  10. J.A.M.M. Janssen - Commissie van Proefneming 1866 -15 december - 1981 (1981)
  11. G. Teitler - De Kolonels en Generaals van het  K.N.I.L. (1982)
  12. P.H. Kamphuis - Het Algemeene Nederlandsche Vredebond (1871 - 1901) (1982)
  13. H.L. Zwitzer - Documenten betreffende de Eerste politionele actie (20 juli 1947 - 4 augustus 1947)
  14. J.A. de Moor - Indisch Militair Tijdschrift (1870 - 1942). A selective and annotated bibliography
  15. G. Teitler - De Indische Defensie en de Bezuinigingen
  16. H. Amersfoort - Koning en Kanton, De Nederlandse Staat en het einde van de  Zwitserse krijgsdienst hier te lande 1814 - 1829 (1988)
  17. J. Verhoog - Herinneringsliteratuur betreffende het Nederlandse militaire optreden in Indonesië 1945 - 1950 (1989
  18. J.A.M.M. Janssen - Op weg naar Breda, De opleiding van officieren voor het Nederlandse leger tot aan de oprichting van de Koninklijke Militaire Academie in 1828 (1989)
  19. T.D. de Bruin - Intercontinenta, Orgaan der Nederlandsch - Indische Officiersvereeniging 1915-1942 / 1949-1951. A selective and annotated bibliography (1990)
  20. Dr. W. Klinkert - Het Vaderland verdedigd. Plannen en opvattingen over de verdediging van Nederland 1874 - 1914 1992
  21. Dr. W. Bevaart - Nederlandse Defensie 1839 - 1874 (1993)
  22. B. Bouman - Van Driekleur tot Rood-Wit. De Indonesische officieren uit het K.N.I.L. 1900 - 1950 (1995)
 • F.J.G. ten Raa en F. de Bas, Het Staatsche leger 1568-1795, Krijgsgeschiedkundige geschriften, deel I-V (aanwezig in bibliotheek Nationaal Archief: depotnummer H34 C1-C5)
 • Jaap R. Bruijn, Cees B. Wels, Met man en macht: de militaire geschiedenis van Nederland 1550-2000. (Amsterdam 2003) (aanwezig in bibliotheek Nationaal Archief: depotnummer 160 E12)
 • G.C.E. Köffler, De Militaire Willemsorde, Den Haag 1940. (aanwezig in bibliotheek Nationaal Archief: depotnummer H35A9)
 • Artikelen over de (stamboek)registratie van militairen in Gens Nostra, maandblad der Nederlandse Genealogische Vereniging van december 1972 en 1973           (jaargangen 27 en 28) en van juli/augustus 1984. (aanwezig in bibliotheek Nationaal Archief:, depotnummer H35D)
 • Arjan Kors, ’t Is plicht dat ied’re jongen. Geschiedenis van de dienstplicht in Nederland. Kwadraat, Utrecht 1996 (aanwezig in de bibliotheek van het Nationaal Archief; depotnummer 154 B 4)
 • Petra Groen en Wim Klinkert, Studeren in uniform: 175 jaar Koninklijke Militaire Academie 1828-2003. (Den Haag. 2003). (aanwezig in bibliotheek Nationaal Archief: depotnummer. 160 F 25)
 • Arthur ten Cate, Waarnemers op heilige grond: Nederlandse officieren bij UNTSCO 1956-2003. (Amsterdam, 2003). Met chronologische namenlijst van Nederlandse officieren die tot  augustus 2003 in naam van UNTSO zijn uitgezonden. (aanwezig in bibliotheek Nationaal Archief: depotnummer 160 F 28)

Met betrekking tot marinepersoneel

 • Drs. G.J.A. Raven in de bundel van H.L. Kruimel e.a., Voorouders gezocht, Inleiding tot de Genealogie. (Amsterdam 1981)
 • Thea  Roodhuyzen, In woelig vaarwater : marineofficieren in de jaren 1779-1802  (Amsterdam 1998) (Bijdragen tot de Nederlandse marinegeschiedenis; 8)
   (aanwezig in bibliotheek Nationaal Archief: depotnummer  V 786.8) 
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in