Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Militairen: Onderofficieren en soldaten bij het leger in West-Indië 1815-1950

Bij het Nationaal Archief bevinden zich de zogeheten stamboekregistraties van beroepsmilitairen in West-Indië. Hierin werden de gegevens bijgehouden van de militairen die waren gelegerd in West-Indië. Dat wil zeggen in Suriname, de Nederlandse Antillen of langs de kust van Guinee in Afrika. Er zijn verschillende series stamboeken die ieder een eigen naam hebben. Zo zijn er de suppletiefolio's, het West-Indisch boek, het Algemeen Stamboek, het Volledig Stamboek en zo nog meer. Al deze boeken vindt u in archiefinventaris 2.10.50: Stamboeken en pensioenregistraties van het ministerie van Koloniën betreffende militairen in Oost- en West-Indië.

Hoe ga ik te werk?

Uw onderzoek begint bij de vraag of de militair die u zoekt in Nederland of in West-Indië is aangenomen. Voor beide categorieën werd een aparte serie stamboeken bijgehouden.

StamboekWaar in dienst aangenomenVertrekjaar/jaar in dienst
Suppletiefolio's

In Nederland aangenomen
Tot 1909 in Harderwijk, daarna in Nijmegen

1815-1949
West-Indisch BoekIn West-Indië aangenomen1935- ca. 1948


Wanneer het u niet bekend is waar de militair is aangenomen, kunt u de persoon in kwestie via de pensioenregistraties proberen op te sporen.

Wanneer dit u wel bekend is, kunt u één van de volgende twee stappenplannen volgen.

Voor meer informatie over de stamboekinschrijvingen en voor extra aanwijzingen voor uw onderzoek, kunt u gebruik maken van onderstaande links.


Overige bronnen

 • Beelen, Liesbeth en Geert de Kinkelder, Soldaten Overzee, aanwijzingen voor het doen van onderzoek naar officieren en personeel van het Koninklijk Indisch Leger en het leger in West-Indië 1915-1949 (Den Haag 2004). Deze onderzoeksgids is te vinden in de studiezaal van het Nationaal Archief.
 • Kompagnie, Jan red., Personen op Papier, overzicht van archief- en bibliotheekbestanden met gegevens over persoons- en beroepsgroepen in het Nationaal Archief. Deze onderzoeksgids is te vinden in de studiezaal van het Nationaal Archief. Onder de termen Ambtenaren en Militairen met de toevoegingen Afrika, Kolonieën en West-Indië vindt u meer aanwijzingen voor onderzoek.

Het opsporen van militairen via de pensioenregistraties

Om een militair terug te vinden via de pensioenregistraties kijkt u eerst in de inventarisnummers 760 en 761 van archiefinventaris 2.10.50. In deze inventarisnummers staan namenklappers waarin u kunt zoeken.
In archiefinventaris 2.10.31 vindt u alfabetisch geordende betaalstaten van pensioenen van het ministerie van koloniën, bijgehouden in periode 1868 tot 1925. U vindt de betaalstaten in de inventarisnummers 1 tot en met 232. Inventarisnummer 233 heeft specifiek betrekking op Suriname en Curaçao.
In het archief Algemene Rekenkamer, Bureau Vaste Posten, 2.02.09.04, vindt u in de inventarisnummers 140 en 141 de pensioenregistraties voor West-Indië inclusief de kust van Guinee.
Wanneer u in van deze bestanden de gezochte militair aantreft, vindt u daarbij zijn stamboeknummer, waarmee u de stamboekregistratie kunt vinden.

In Nederland aangenomen

Is de door u gezochte militair in Nederland aangenomen?  Dan kunt u beginnen met het zoeken in de namenklappers. Begint u met zoeken in het jaar waarvan u weet of vermoedt dat de militair in dienst is getreden. Militairen moesten minimaal zestien jaar oud zijn. Let u bij het zoeken op de alfabetisering in de namenklappers. Vaak is de selectie alleen gemaakt op de eerste letter van de achternaam. Soms ziet u echter een combinatie van de eerste letter en de eerste klinker.

 1. U zoekt de juiste namenklapper op in archiefinventaris 2.10.50.
 2. U zoekt in de namenklappers de juiste persoon op en en noteert het inschrijvingsnummer. Vanaf 1835 is dit het nummer in tweede kolom achter de naam.
 3. Kijk in archiefinventaris 2.10.50 naar de inventarisnummers 578-606, de serie suppletiefolio's en bepaal in welk inventarisnummer het door u gevonden inschrijvingsnummer voorkomt.
 4. Vraag het inventarisnummer aan met de computer op de studiezaal en zoek in dat inventarisnummer het inschrijvingsnummer op. U vindt daar de stamboekinschrijving van de gezochte militair.

In West-Indië aangenomen

Is de door u gezochte militair in West-Indië aangenomen? Dan kunt u beginnen met het zoeken in de namenklappers. Begint u met zoeken in het jaar waarvan u weet of vermoedt dat de militair in dienst is getreden. Militairen moesten minimaal zestien jaar oud zijn. Let u bij het zoeken op de alfabetisering in de namenklappers. Vaak is de selectie alleen gemaakt op de eerste letter van de achternaam. Soms ziet u echter een combinatie van de eerste letter en de eerste klinker.

 1. U zoekt de juiste namenklapper op in archiefinventaris 2.10.50.
 2. U zoekt in de namenklapper de juiste persoon op en noteert het inschrijvingsnummer. Let op het betreft het nummer in de eerste kolom achter de naam.
 3. Kijk in archiefinventaris 2.10.50 naar de inevnatrsinummers 609-612, de serie West-Indisch Boek, en bepaal in welk inventarisnummer het door u gevonden inschrijvingsnummer voorkomt.
 4. Vraag het inventarisnummer aan met de computer op de studiezaal en zoek in dat inventarisnummer het inschrijvingsnummer op. U vindt daar de stamboekinschrijving van de gezochte militair.

Afkortingen en doorverwijzingen in de stamboeken

In een stamboekregistratie kunnen doorverwijzingen vermeld staan naar nog andere stamboekregistraties met betrekking tot dezelfde militair.

 • S of Sf met een inschrijvingsnummer. Verwijst naar een eerder of later dienstverband in de serie suppletiefolio's.
 • WIB met een inschrijvingsnummer. Verwijst naar een eerder of later dienstverband in de serie West-Indisch Boek
 • V.S. of Voll. Stamb. of Extr.St. met een volgnummer. Dit verwijst naar het Volledig Stamboek, te vinden in 2.10.50.02 in de inventarisnummer 300-630.
 • K.R. of Kol. Res. verwijst naar stamboeken van de Koloniale Reserve, archiefinventaris 2.10.50, inventarisnummer 496-509 en 513-532. 
 • R.v.Afm. verwijst naar de Registers van Afmonstering. Deze vindt u in de inventarisnummer 165-167 van 2.10.50.01.
 • Gagt.fo. verwijst naar Gagementsfolio, een bladzijde in het pensioenregister. Deze vindt u in de inventarisnummers 760 en 761 van 2.10.50.
 • A.S. of Alg. Stb. of presentnr. met een inschrijvingsnummer. Dit zijn verwijzingen naar stamboekregistraties in Suriname en de Nederlandse Antillen. Deze administraties zijn niet aanwezig in het Nationaal Archief.

Extra aanwijzingen bij uw onderzoek

 1. Soms wordt er in de stamboeken en pensioenregisters verwezen naar besluiten en andere stukken in het chronologisch archief van het Ministerie van Koloniën en naar besluiten van de Gouverneurs. Deze stukken vindt u in de archiefinventarissen 2.10.01 (tot 1850), 2.10.02 (1850-1900) en 2.10.36.24 (vanaf 1901).
 2. Af en toe werd een militaire loopbaan afgewisseld, of gevolgd door, functies als burgerlijk ambtenaar in West-Indië. De stamboeken van deze ambtenaren bevinden zich in de inventarisnummers 891-899 van 2.10.36.22. De namenklapper vindt u in archiefinventaris 2.10.23. In deze stamboeken komt u voornamelijk marechaussees tegen.
 3. Het archief Troepenmacht Suriname 1900-1975, 2.13.63, bevat ook personeelsadministratie. Er bevinden zich echter geen stamboeken in dit archief. Voor stamboekregistraties ná 1950 kunt u informeren bij Bureau RIOP, Postbus 7000, 6460 NC Kerkrade.

Termen:

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in