Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Militairen: Aanstellingen van officieren vóór 1795

Bij het Nationaal Archief worden bewaard de commissieboeken van de Raad van State. Hierin vindt u aanstellingen van officieren van de landmacht, vanaf de rang van kapitein. Een enkele maal wordt ook melding gemaakt van de aanstelling van een vaandrig, kornet of luitenant. In de commissieboeken worden géén genealogische gegevens zoals geboorteplaats- en datum, woonplaats, huwelijk of kinderen vermeld. De commissieboeken beslaan de periode 1586-1792, maar zijn niet compleet. Over de ontbrekende perioden in de commissieboeken kunt u wel in andere archieven informatie vinden.

Hoe ga ik te werk?

De namen van de officieren zijn opgenomen in de index:

Landmacht: Officieren aanstellingen (Commissieboeken Raad van State)

Meer informatie:

Bij het opsporen van gegevens over de loopbaan van officieren van het Staatse leger kunnen verder de naam- en ranglijsten van officieren worden gebruikt. Deze lijsten worden meestal aangeduid als officiersboekjes en zijn over de volgende jaren aanwezig in de bibliotheek van het Nationaal Archief:

  • Gedrukte serie 1725-1794, met uitzondering van de jaren 1741, 1747-1760, 1762, 1767, 1788 en 1793.
    Signatuurnummer V159
  • Handgeschreven serie 1750-1776, met uitzondering van het jaar 1756.
    Signatuurnummer V158

Informatie over Staatse officieren is eveneens te vinden in het standaardwerk van F.J.G. ten Raa, F. de Bas en J.W. Wijn: Het Staatse leger 1568-1715 (Breda/Den Haag 1911-1964)

Ontbrekende perioden in de commissieboeken

1600-1640 en 1664-1672

Over de jaren 1600-1640 en 1664-1672 ontbreken de commissieboeken. Voor beide periodes zijn wel alfabetische registers aanwezig. In deze registers zijn de, in de resoluties vermelde, commissies en eedafleggingen opgenomen. Deze registers berusten in het archief van de Raad van State. 

1700-1704

Ook over de periode 1700-1704 ontbreekt het commissieboek. Het alfabetische register van de in de resoluties van de Raad van State vermelde commissies en eedafleggingen over deze periode vindt u in archiefinventaris 1.01.38. Archiefinventaris 1.01.39 bevat een register met de namen van de officieren die volgens het eedboek van de Raad van State in de periode 1700-1704 de eed op hun commissie aflegden.

1793 - april 1794

Over de periode 1793 - april 1794 is geen commissieboek meer aanwezig. In het archief van Adriaan Bogaers (1.10.09) berust onder inventarisnummer 9 een index op een commissieboek van de Raad van State over deze periode.

Termen:

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in