Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Koninklijke Besluiten 1813-1988

Bij het Nationaal Archief vindt u de volledige serie Koninklijke Besluiten (KB's) van de periode 1813-1988. KB's van de periode 1813-1840 zijn onderdeel van het archief Staatssecretarie Koning Willem I. KB's van de periode 1841-1988 bevinden zich in de archieven van het Kabinet des Konings/Kabinet der Koningin. Deze archieven zijn zogeheten verbaalarchieven. Dit betekent dat de stukken in een chronologische serie op datum van het KB geordend zijn. Bij iedere datum liggen de besluiten op volgnummer (iedere dag opnieuw begon men met 1 te nummeren). Stukken die niet hebben geleid tot een besluit zijn te vinden op de datum en het nummer van ontvangst, het zogenoemde exhibitumnummer of, indien er nog wel op gereageerd is, op datum van de uitgaande brief. 

Hoe ga ik te werk?

Is de datum van het KB bekend en gaat het om een KB ouder dan juni 1945? Dan kunt u meteen het KB aanvragen voor inzage en eventueel reproducties in de studiezaal. U klikt de archiefinventaris aan en zoekt op welk inventarisnummer hoort bij de datum. U krijgt dan een pak archiefstukken van een aantal dagen en u zoekt het KB met bijlage (de voordracht van het ministerie) op. Weet u behalve de datum van het KB ook het volgnummer van die dag, dan heeft u het zo te pakken. Weet u het volgnummer niet, dan is het een kwestie van de KB's van die dag doorkijken.

Is de exacte datum niet bekend, dan kunt u eerst jaarlijkse namenklappers en indexen in de studiezaal raadplegen. Zie voor een uitleg de instructies steeds op de eerste pagina van de eigenlijke inventaris. De namenklappers en de indexen met betrekking tot de KB's van de periode 1813-1897, beschreven in inventarissen 2.02.01 en 2.02.04, zijn online beschikbaar. 

 

Archief Kabinet des Konings/Kabinet der Koningin

Archiefinventarissen per periode voor het archief Kabinet des Konings/der Koningin
PeriodeArchiefinventaris
1841-18972.02.04
1898-19452.02.14
1946-19752.02.20
1976-19882.02.30

Wanneer de datum van het gezochte Koninklijk Besluit u bekend is, zoekt u in de inventaris, in het verbaalarchief, naar het inventarisnummer waarbinnen de betreffende datum valt. Als u vervolgens dit inventarisnummer reserveert voor inzage in de studiezaal, kunt u aan de hand van het volgnummer van de betreffende dag het gezochte KB vinden, met als bijlage de ministeriële voordracht.

Beperkte openbaarheid

Koninklijke Besluiten en andere stukken in de archieven Kabinet der Koningin, jonger dan mei 1945, zijn beperkt openbaar. In zijn algemeenheid geldt hierbij de zogenoemde A-beperking. Bij een A-beperking is inzage in de studiezaal altijd mogelijk maar houdt u rekening met het gestelde in het infoblad Inzage van beperkt openbaar archief, onder het kopje "A-beperking".

Let op: voor het bestand 2.02.20.02 en voor een gedeelte van 2.02.30, te weten de serie "afgezonderde stukken", geldt een zwaarder regime. U kunt daarvoor nooit zonder meer naar de studiezaal komen.
Inventarisnummers 13687-13900 en 9216 van 2.02.20.02 zijn uitsluitend ter inzage na schriftelijke toestemming van het Kabinet van de Koning. U neemt de print van de mail of de brief met de toestemming die u van hen krijgt, mee naar de studiezaal waarna de medewerker van de informatiebalie de gewenste inventarisnummers voor u kan aanvragen. Van te voren een afspraak maken is niet nodig. Van te voren het inventarisnummer reserveren is niet mogelijk.
Voor inzage van inventarisnummers 16389-18851 van 2.02.30 dient u bij het Nationaal Archief een verzoek per e-mail in en u wacht af tot u een reactie krijgt van een medewerker van de sectie Onderzoek. Krijgt u toestemming voor inzage, dan kunt u een afspraak voor een studiezaalbezoek maken.
 

Datum en volgnummer niet bekend

Wanneer de datum u niet bekend is, kunt u gebruik maken van een aantal hulpmiddelen. Dit zijn de klappers, de indices oftewel indexen, de bladwijzers, de hoofdenlijsten en de agenda’s. 
Wanneer u weet in welk jaar het besluit is genomen, vraagt u de klapper en de index van dat jaar aan. Wanneer het jaar u niet precies bekend is, zult u de klappers en indexen over meerdere jaren moeten doornemen.

In de klapper zoekt u op trefwoorden. Dit kunnen de namen van personen, plaatsen of zaken zijn. Achter het door u gezochte trefwoord staat een nummer vermeld. Dit is het bladzijdenummer van de index. In de index vindt u op deze bladzijde een beschrijving van de gewisselde stukken en van het Koninklijk Besluit, waarin de door u gezochte naam, plaats of zaak voorkomt. Vóór dit besluit staan de datum en het volgnummer genoteerd. Met de datum kunt u het inventarisnummer vinden waarin zich het besluit moet bevinden. 

Bij de beschrijving in de index kunnen verwijzingen staan naar andere bladzijden in de index of naar indexen van andere jaren. Op die bladzijde staat dan, onder een ander onderwerp, hetzelfde besluit, maar soms ook andere besluiten die betrekking hebben op dezelfde zaak.

Als de datum wel maar het volgnummer van die dag niet bekend is, is dat niet zo'n probleem. Dit betekent dat u in de studiezaal de stapel KB's van die dag door gaat kijken tot u stuit op het door u gezochte KB. Een scan bestellen van het KB via de website, dus zonder naar de studiezaal te komen, kan wel extra kosten voor u opleveren als alleen de datum maar niet het volgnummer van die dag door u opgegeven wordt.

Zoeken naar geheime besluiten

De zogenaamde geheime besluiten zijn per archief opgeborgen in een aparte serie. Het betreffen stukken over indertijd gevoelig geachte zaken. Het zoeken in de geheime besluiten werkt hetzelfde als in het gewone verbaalarchief. Besluiten hebben alleen geen dagnummer maar een jaarlijkse “littera” aanduiding, bestaande uit een letter en een cijfer. Op de serie geheime besluiten zijn aparte indices en klappers gemaakt. 

Voorbeeld

U bent op zoek naar het Koninklijk Besluit waarbij in 1835 aan M. van der Ham een onderscheiding is toegekend wegens het redden van de bemanning van het schip de Tasmania.

Het jaar 1835 geeft aan dat u moet zoeken in het archief van de Staatssecretarie van Willem I (archiefinventaris 2.02.01). U zoekt naar de klapper en de index over het jaar 1835.

In de klapper zoekt u op het trefwoord Ham of op Tasmania. Zoekt u niet op abstracte begrippen zoals scheepvaart of edelmoedige daden. De toestemming blijkt zowel onder Ham als Tasmania ingeschreven en verwijst naar bladzijde 3254 van de index.

Bovenaan bladzijde 3254 van de index over het jaar 1835 ziet u dat de redding en de beloning van Van der Ham staan geregistreerd onder het hoofd: Edelmoedige daden en belooningen. Bij de registratie zelf ziet u drie inschrijvingen staan. Onderaan staat, op 8 mei nummer 37, het Koninklijk Besluit. In de inventaris zoekt u vervolgens op in welk inventarisnummer de stukken van 8 mei 1835 zijn opgeborgen. Dit is inventarisnummer 4025. 

U vraagt het betreffende stuk aan en vindt onder volgnummer 37 het besluit, het rapport van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en nog een rapport van de kanselier van de Orde van de Nederlandsche Leeuw. 

Termen:

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in