Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Inwoners van de Molukken

Wanneer u op zoek bent naar inwoners van de Molukken zijn er bij het Nationaal Archief vele archiefbestanden die u kunt raadplegen. Hieronder vindt u deze archieven uitgesplitst in archieven van de Nederlandse overheid, de archieven van de overheid in Nederlands-Indië, Indonesië en Nieuw-Guinea en archieven van particuliere organisaties en in Nederland en Nederlands-Indië en Indonesië. 

Deze archieven zijn lang niet allemaal openbaar. Wanneer er achter de archiefinventaris één sterretje staat betekent dat dat u aan de informatiebalie van de studiezaal toestemming tot inzage kunt vragen. Deze kan ter plekke aan u worden gegeven. Wanneer er twee sterretjes achter de toegang staan, geldt er een zwaardere procedure. Dit heeft te maken met de bescherming van bijzondere persoonsgegevens.

Hoe ga ik te werk?

Wanneer u op zoekt bent naar inwoners van de Molukken die in 1951 naar Nederland zijn gekomen, kunt u uw onderzoek beginnen met de database De Aankomst: Molukkers naar Nederland. Hierin vindt u de persoonsgegevens van de circa 12.500 Molukkers die met twaalf scheepstransporten in Nederland aankwamen.

Hieronder vindt u een overzicht van alle archieven bij het Nationaal Archief waarin u gegevens kunt vinden over de inwoners van de Molukken.

1. Archieven overheid Nederland

 

Ministerie van Kolonien en opvolgers

  archiefinventaris periodenummer
 1Ministerie van Koloniën
 
1814-1849 2.10.01
 2Ministerie van Koloniën
Hierin ook serie Oost-Indische besluiten, mailrapporten etc.
1850-19002.10.02
 3Supplement, o.a.  inv.nrs. 20,21,48, 129.1826-19522.10.03
 4Memories van Overgave 1849-1962 2.10.39
 5Openbaar Verbaal  1901-19522.10.36.04
 6Toegangen Openbaar Verbaal *1901-19532.10.36.011
 7Geheim Verbaal  1901-19402.10.36.051
 8Geheim Verbaal *1941-19572.10.36.052
 9Indices Kabinet, eigentijdse toegangen op het geheim archief *1900-19622.10.36.013
 10Openbare Mailrapporten*1901-19522.10.36.02
 11Mailrapportlijsten Niet-Geheim*1901-19522.10.36.03
 12Geheime Mailrapporten*

1914-1940

1957-1952

2.10.36.06
 13Mailrapportlijsten van Geheime Mailrapporten *1914-19522.10.36.07
 14Commissariaat voor Indische Zaken*1927-1949 2.10.49
 15Stamboeken Burgerlijke Ambtenaren  1836-19272.10.36.015
 16Stamkaarten Oost-Indische Ambtenaren  1912-19522.10.36.21
 17Politieke Verslagen en Berichten uit de Buitengewesten  1898-19402.10.52
 18Dossierarchief  (1859)*1945-19632.10.54
 19Rapportage Indonesië Oost-Indonesië, inv.nr. 629-698; 767-770 *1945-19502.10.29
 20Registers Indische Couranten  1810-19232.10.36.111
 21Registers Nederlandse Couranten1843-1947  2.10.36.112
 22Stamboekregistraties militairen in Oost- en West-Indië  
invv.nrs. 761-804
1941-19512.10.50
 23

Overzeese Pensioenen en eenmalige uitkeringen aan Indische

oorlogsslachtoffers … (1944)  

1945-19932.10.56
 24Stichting Administratie Indonesische Pensioenen (SAIP). *1942-19962.10.50.03
 25

Commissie Gedragingen en Commissie Onderscheidingen van het

KNIL, Kabinet Legercommandant* o.a. inv.nrs. 45, 2890-2906

1945-1950 2.10.58


Overige ministeries

 archiefinventarisperiodenummer
 

Ministeries van Algemene Oorlogsvoering en Algemene Zaken, 

Kabinet van de Minister-President* 

1942-1969

2.03.01,o.a. inv.nr. 3134 en 3136

op pag. 90 v.d. inventaris

 Ministerie Binnenlandse Zaken, afdeling Maatschappelijke Zorg*1939-19512.04.52,o.a. inv.nrs. 150,155, 160
 Ministerie Buitenlandse Zaken, Gezantschap Australië (1940) 1942-19542.05.50.02
 Ministerie Buitenlandse Zaken, Directie verre Oosten (DIRVO)*1947-1950 (1955)2.05.52
 Ministerie Buitenlandse Zaken, Commissariaat Makassar*(1947) 1950-19572.05.61.04
 

Krijgsraden te Velde e.a. Hier in: Hoog Militair **

Hier in: Hoog Militair Gerechtshof,  Kamer Indonesië

1923-19622.09.19 o.a. inv.nrs. 49-70; 197; 239
 Ministerie Justitie, Beleidsarchief Immigratie- en Naturalisatiedienst**

Geen numerieke inventaris. Zie de pagina’s 257, 276, 283, 

293-294, 338, 349, 399, 403, 1179, 1180-1182; 1187; 1205

1945-1955 5.023.5026 
 Beleidsarchief Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND)** 1956-19855.023.5027 o.a.  inv.nrs. 594 en 1426
 

Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND), Toelating van 

Vreemdelingen Persoonsgebonden Dossiers **

Alfabetisch bestand waarin ook enkele namen van Molukkers

voorkomen

1945-1985  5.023.5028
 Ministerie van Marine: Marinecommandant Australië, tot 1943 

tevens Onderbevelhebber der Strijdkrachten in het Oosten

1942-1947 

2.12.26

Inv.nrs. 10-21 en o.a. inv.nrs. 121, 67, 63, 133

 Commandant der Zeemacht in Nederlands-Indië*1942-19502.13.72
 Marinestaf 1945-19482.12.19 
 Nederlandse Militaire Missie in Indonesië*1947-19542.13.73
 Rijksdienst voor de Uitvoering van Werken en Commissies (DUW)1937-19542.15.18
 Ministerie van Maatschappelijk Werk 1952-1965 (1970)2.27.02
 Commissariaat van Ambonezenzorg (1924) 1952-19702.27.03
 

Werk- en Adviescollege Immateriële Hulpverlening Oorlogs-

getroffenen (WAC)

1975-1979  2.15.26 o.a. inv.nrs. 38, 56, 200


2. Archieven overheid Nederlands-Indië, Indonesië en Nieuw Guinea


 archiefinventarisperiodenummer
 1Registers Burgerlijke Stand Nieuw-Guinea**1941-1962 2.10.48
 2Algemene Secretarie en de daarbij gedeponeerde Archieven**1942-1950 2.10.14
 3Procureur-Generaal  Hooggerechtshof Nederlands-Indië **1945-19502.10.17
 4Kantoor Bevolkingszaken Hollandia (Nw-Guinea),  1950-19622.10.25
 5Centrale Veiligheidsdienst (CVD)**1945-1962 2.10.37.01
 6

Netherland Forces Intelligence Service (NEFIS)**

Inlichtingen betreffende Indische gerepatrieerden

1945-19502.10.37.02
 7Centraal Maatschappelijk Werkkantoor in Indonesië **1954-1958 2.27.01.02
 8Kabinet de Gouverneur  Nederlands Nieuw-Guinea (1945)*1959-1962 2.10.36.13
 9 Nieuw-Guinea, paspoort-administratie en nationaliteitsonderzoek** 1950-1962geen toegang

3. Archieven van particuliere organisaties in Nederland en in Nederlands-Indië (later Indonesië)

Instellingen

  instellingen/archiefinventarisperiode nummer 
 1 Nederl.Hervormde Kerk, Commissie Contact Overheidszaken (CIOM)   1941-1970 nu in Utrechts Archief
 2Centraal Comité van Kerkelijk en Particulier Initiatief (CCKP)   1950-1968 nu in Utrechts Archief
 3Nederlandsche Handel-Maatschappij (NHM)* 1824-1964 2.20.01
 4Koninklijke Paketvaart Maatschappij en de Koninklijke Java China 

Paketvaart Lijnen (KPM / KJCPL)

1892-1973 2.20.35, o.a. inv.nrs. 5277-5279  

Nadere toegangen 2.20.21 en 2.20.22

 5

Koninklijke Paketvaart Maatschappij en de Koninklijke Java China

Paketvaart Lijnen ( KPM / KJCPL), Balansen en Verslagen  

 1891-1972

2.20.59 o.a. inv. nrs. 155-156

 6

Stichting Administratie Indonesische Pensioenfondsen (SAIP)*

1894-1959  2.20.31, o.a. inv.nrs. 212-213 en 197-199
 7Nationale Actie Steunt Spijtoptanten Indonesië (NASSI)*

Hierin enkele Molukse namen

1949-1969  2.20.27 

Families en personen

 familienaam/archiefinventarisperiodenummer
 1Fam. van Alphen en Engelhard Aanwinst 1896 en 1900 1584-1893 2.21.004.19
 2Fam. Baud 1585-1985 2.21.007.58
 3Fam. Bik 1789-1946 2.21.024
 4Fam.  Du Bus de Gisignies 1602-1901 2.21.035
 5D.C. Buurman van Vreeden 1939-19542.21.03602
 6Prof. dr. W.Ph. Coolhaas 1905-1963 2.21.225
 7Fam. J.A. van Hamel*1632-1964 2.21.081
 8J.C. Hamel, predikant, voorzitter Molukse synode*1921-19512.21.255.09
 9Fam. Hijnekamp 1867-1951 2.21.205.25
 10H.Th. Hoffmann 1951-1960 2.21.087
 11Fam. ’t Hooft  1816-18262.21.004.20
 12W.T. Hunger 1907-1924 2.21.089
 13J.A. Jonkman*1910-19762.21.298
 14H.M. de Kock 1807-1836 2.21.005.33
 15J.H.A. Logemann 1925-1969 2.21.111
 16H.J. van Mook 1917-1964 2.21.123
 17A.H. Ruibing 1913-1979 2.22.09
 18G.J.C. Schneither 1788-1835 2.21.007.57
 19G.L. Tichelman  1907-19402.21.097.01
 20 C.J. Warners*1941-19802.21.249

Andere bronnen

Beeldbank:

Op de Beeldbank van het Nationaal Archief vindt u enkele collecties die voor u interessant kunnen zijn:

  • De collectie Elsevier, waarin foto's uit de tijdschriften De Prins 1901-1940 en Wereldkroniek 1945-1970
  • ANEFO (Algemeen Nederlands Fotobureau) met persfoto's uit Nederland en de koloniën 1945-1989
  • Dienst Legercontacten Indonesië 1946-1950

Publicaties

In de onderstaande publicaties vindt u meer informatie over onderzoek naar inwoners van de Molukken:

  • Almanak en Naamregister van Nederlandsch Indië, later Regeringsalmanak voor Nederlandsch-Indië, 1849-1942 Landsdrukkerij Batavia. Signatuur: V 356
  • P. Jobse en Ch. F. van Fraassen, Bronnen betreffende de Midden-Molukken 1900-1942, uitgave Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis, 1997, 4 dl, Handbibliotheek studiezaal RGP MOLU
  • M.D.Etmans, De bevolking van Saparoea van 1821 tot en met 1946, uitgave [ Sl; Sn, 1996] 2 delen. Signatuur: 203 F 36 A-B.
  • M.D.Etmans, De bevolking van Banda van 1818 tot 1920: Europeanen en inlandse christenen, uit registers van Kerk en Burgerlijke Stand en andere bronnen gerangschikt in familieverband, met veel vermeldingen van buiten Banda wonende ouders en nazaten, en van vorige en volgende woonplaatsen, uitgave [S.l. : s.n., 1998] 2 delen. Signatuur: 157 C 37-38
  • M.D. Etmans, De doopregisters van de protestantse gemeente te Ambon, uitgave [Ferwert : Etmans, 1999] Signatuur 178 E 29-30 Vol(s): 1-2
  • P.A. Christiaans, Genealogische bronnen betreffende Europeanen te Ambon,'s-Gravenhage : Indische Genealogische Vereniging, 1991. Bronnenpublikaties van de Indische Genealogische Vereniging, nr. 1. Signatuur: V 1099.1.
  • Handboek voor cultuur- en handels-ondernemingen in Nederlandsch-Indië, Deelnrs. 1 (1888) - 52 (1940). Uitgave: Amsterdam : J.H. de Bussy, 1888-1940, Signatuur: V 815 .Vol(s) : 1896-1897, 1915, 1919-1920, 1929-1940

Termen:

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in