Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Inwoners van Suriname

Let op: In verband met conservering, digitalisering en overdracht aan Suriname zijn in de komende periode veel archieven met betrekking tot Suriname niet (meer) raadpleegbaar. Originele archieven worden overgebracht naar Suriname en zullen straks in het Nationaal Archief alleen nog digitaal kunnen worden geraadpleegd. Kijkt u voor een compleet overzicht van deze archieven en de stand van zaken bij Studiezaal actueel onder de rubriek Vraagbaak-Bezoek ons.

 

Bent u op zoek naar een inwoner van Suriname? Het Nationaal Archief heeft vele bronnen waarin u kunt zoeken.  Zo zijn daar de archieven van de bevolkingsregistratie, van militairen en ambtenaren, van slaven en plantages, van particuliere ondernemingen etc. Daarnaast vindt u bij het Nationaal Archief databases en vele publicaties die uw zoektocht kunnen vergemakkelijken.

Hoe ga ik te werk?

U kunt uw zoektocht al thuis starten met behulp van een aantal indexen.

 • Ook in algemene series komen soms persoonsgegevens voor. Voor deze stukken kunt u het overzicht van alle bronnen bij het Nationaal Archief betreffende Suriname raadplegen. De toegangen op deze archieven kunt u thuis raadplegen. De stukken zelf zijn grotendeels niet digitaal beschikbaar en moeten in de studiezaal worden ingezien.

  Literatuur

  Misschien is wat u zoekt, al voor u uitgezocht. Hieronder vindt u een lijst met publicaties die wellicht relevant voor uw onderzoek zijn. Stukken in het informatiecentrum kunt u zelf pakken. Publicaties uit de bibliotheek kunnen aangevraagd worden aan de balie in de studiezaal.

  Almanakken

  • Naamboekje van de wel.ed.heeren der Hooge Indische Regering, gequalificeerde persoonen enz. op Batavia mitsgaders de respective gouverneurs, directeurs, commandeurs… van Nederlands-India  ... als mede alle Gouveneurs-Generaal sedert den jaare 1610, neevens de Hooge Regeeringe en andere collegien en bedienden op Suriname 1723-1794. Amsterdam  1723-1794. Bibliotheeksignatuur: diversen jaartallen.
  • Nederlandsche Staatsalmanak voor iedereen. Handboek betreffende zaken en personen in betrekking tot Nederland en Koloniën 1900-1957. Bibliotheeksignatuur: V 1105.
  • Surinaamsche (staatkundige) Almanak, Almanak voor de Nederlandsche West-Indische bezittingen, Den Haag 1792-1846 (met hiaten). Bibliotheeksignatuur: 53 A 9.
  • De Vraagbaak – Almanak voor Suriname 1925,1928. Paramaribo1925, 1928. (Voortzetting van: Surinaamsche almanak). Bibliotheeksignatuur: 53 A 11.

  Overige literatuur

  • Bubberman, F.C-. , Koeman, C-, Schakels met het verleden: de geschiedenis van de kartografie van Suriname 1500-1971, Amsterdam, Theatrum Orbis  Terrarum, 1973. Hierin:   A. de Lavaux, kaarten van Suriname met daarop aangegeven de plantages met de namen van de eigenaren (kaart 12: uit het jaar 1737, kaart 13 uit het jaar 1770).  Informatiecentrum: S 50 62
  • Christiaans,P.A.,  het Evangelisch-Luthers doopregister van Paramaribo 1743-1809 (bronnenpublicatie) ’s-Gravenhage 1996. Vindplaats depot: H33 A13
  • Geographische indeeling der plaatsen en plantages,  (met alfabetisch register) z.pl. deel  X a  van de serie Publicaties Tweede Algemeene Volkstelling Suriname 1950. Uitgave van het Welvaartsfonds Suriname 1954.  Informatiecentrum: S35 15.
  • Hassankhan, Maurits S.-, Hira, Sandew-,  Historische Database van Hindostaanse immigranten in Suriname 1863-1916, 1998.  Informatiecentrum: S 12 C 3 -7.
  • Hassankhan, Maurits S-, Hira, Sandew-, Gegevens over Javaanse  Immigranten, Paramaribo, Amrit 2000.  Informatiecentrum: S 12 C8-12.
  • Hove, Okke ten- en Dragtenstein, Frank,  Manumissies in Suriname 1832-1863, in: Bronnen voor de Studie van Afro-Surinaamse samenlevingen, deel 14. Utrecht 1997.  Informatiecentrum: S 12 C 1
  • Hove, Okke ten-, Helstone, H.E. en Hoogbergen, W., Surinaamse Emancipatie 1863. Familienamen en Plantages. Bronnen voor de studie van Suriname, deel 24. Amsterdam, Rozenberg , Utrecht CLACS & IBS, 2003.  Informatiecentrum: S 12 C22. 
  • Hove, Okke ten-, Helstone, H.E. en Hoogbergen, W., Surinaamse Emancipatie 1863.  Paramaribo: Slaven  en  Eigenaren.  Bronnen voor de studie van Suriname, deel 24. Amsterdam, Rozenberg , Utrecht CLACS & IBS, 2003.  Informatiecentrum: S 12 C23.
  • Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie nr. 20 (1966) p. 230-242 en nr. 4 (1950), p. 160-204. Bibliotheeksignatuur V 1092 (zoekwijzers onderzoek West-Indië).
  • Kompagnie, Jan H.,  POP-gids. Personen op papier. Overzicht van archief- en bibliotheekbestanden met gegevens over persoons- en beroepsgroepen in het Nationaal Archief, Den Haag, z.j. Ter inzage te vragen bij de balie in het informatiecentrum.
  • Lamur, H.E., Familienaam & verwantschap van geëmancipeerde slaven in Suriname: zoeken naar voorouders. Amsterdam: KIT Publishers, 2004. 2 delen. Informatiecentrum: S 12 C 21A-B.
  • Nassy, C.W.A.A., Besnijdenissen en geboorten bij de Portugees-Israëlitische  Gemeente in Suriname 1662-1866, z.p., Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie 2002.  Bibliotheeksignatuur: 157 B 91.
  • Nassy, C.W.A.A.,Index op de ketuboth  (huwelijksakten) van de Portugees-Israëlitische  Gemeente in Suriname 1702-1901, z.p., Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie 2002.  Bibliotheeksignatuur: 159 B 41.

  Websites

 • Overzicht van overheidsarchieven met daarin persoonsgegevens van inwoners van Suriname

  ArchiefnaamPeriodeArchiefinventarisInventarisnummers
  Doop-, Trouw- en Begraafboeken1662-18281.05.11.16 
  Nederlands Portugees-Israëlitische Gemeente1678-19091.05.11.18 
  Lidmaten der Evangelische Broedergemeente1779-1828

  1.05.11.16

  Digitale index

   22
  Volkstelling Suriname onder Engels Bestuur1811Op microfilm te bekijken Kast 16, la 4
  Staten van overledenen van Europese oorsprong1816-18292.10.013601
  Wijkregisters Paramaribo1828-18321.05.11.0958-68
   1833-18451.05.08.01635-698
  Geboorteregisters Paramaribo1828-19052.10.61 
  Volkstelling Suriname 192119212.10.19.01 
  Volkstelling Suriname 1950 (beperkt openbaar)19502.10.19.02 
  Gouvernementssecretarie, militaire monsterrollen1774-17981.05.10.01162-193
   1823-18281.05.10.01760-764
  Het Militaire Wezen1772-18141.05.10.08 
  Rekeningen-courant van naar Suriname gezonden troepen, met naamklappers
  in archief W.O. Bloys van Treslong
  1802-18071.10.0714-49
  Bataljons West-Indische Jagers en West-Indische Artillerie1814-18162.13.09684-686
  Stamboekregistraties militairen in Oost en West Indië1814-19502.10.50 
  Staten van nalatenschappen van in West Indië overleden militairen1817-18292.10.014158
  Commissariaat voor Militaire Zaken1827-18621.05.11.08 
  Algemene Rekenkamer, vaste posten, pensioenregisters1840-19282.02.09.04140-141
  Troepenmacht in Suriname1900-19752.13.63 
      
  Hof van Politie: naamregister van de regering van Suriname (onvolledig)1680-18161.05.10.02235

  Administratie Financiën van Suriname: staat van ambtenaren met
  vermelding van aanstelling en tractement

  1816-18211.05.10.0734

  Ministerie van Koloniën, registers van procuraties West-Indische ambtenaren
  (Ook de kust van Guinee)

  1816-18952.10.013313
  Naamklapper stamboeken ambtenaren Suriname1820-18272.10.013599
    Zie ook de Digitale index 
  Stamboekregistraties West-Indische ambtenaren1850-19182.10.36.22 
  Namenklapper op de stamboeken West-Indische ambtenaren1850-19182.10.36.22891-899
    Zie ook de Digitale index 
  Stichting Indische pensioenen in Suriname1952-19752.10.27.02 
      
  Oud Notarieel Archief1699-18291.05.11.14 
  Naamklappers op het Oud Natarieel archief, namen van erflaters, plantage-eigenaren en
  plantagenamen
  1742-17821.05.11.14174-257
      
  Uitgifte gronden1743-1824

  1.11.06.05 op microfilm

  kast 11, la 5

   
  Administratie van Financiën met kohieren hoofdgeld en vendueregisters1828-19031.05.11.07 
  Nieuwe Wees-, Onbeheerde boedelkamer1828-18761.05.11.13 
  Stukken betreffende de opheffing van de slavernij (met namenklappers op eigenaren
  en plantages)
  1863-18682.02.09.08223-248
      
  Raad van Politie en Justitie1669-16831.05.10.02 
  Hof van Politie en Criminele Justitie1684-18281.05.10.02 
  Raad van Justitie/Hof van Civiele Justitie1671-18281.05.10.04 
  College van Commissarissen voor Kleine Zaken1740-18281.05.10.05 
  Rechtbank van Kleine Zaken1828-18631.05.11.04 
  Hof van Civiele en Criminele Justitie1828-18491.05.11.03 
      
  Commissariaat voor de Inlandse bevolking1828-18451.05.11.06 
      
  Surinaamse adviescommissie Technische Bijstand1952-19752.10.27.0329-33
      
  Gouverneur Suriname1885-19512.10.18 
  Bureau Antecedenten onderzoek (BURAM): zuivering in de koloniën1945-19602.10.37.03 

  Overzicht van archieven van families, personen, particuliere ondernemingen en organisaties met daarin persoonsgegevens van inwoners van Suriname

  ArchiefnaamPeriodeArchiefinventaris
  J. Nepveu1719-17791.10.60
  Familie Copes van Cattenburch1763-18242.21.039
  Familie Gülcher1784-19602.21.077
  W.O. Bloys van Treslong1802-18041.10.07
  Johannes van den Bosch1807-18442.21.028
  Familie van Lansberge1807-19672.21.103
  E.L. Baron van Heeckeren van Waliën1818-18382.21.083
  Familie Marchant1822-19562.21.117
  B.C. de Savornin Lohman1832-19462.21.149
  J.F.A. Cateau van Rosevelt1846-18912.21.229
  A.H. Bots en A.G. Bots1853-18682.21.031
  Plantage Spieringshoek aan de Commewijne1819-19552.20.28
  Plantage La Prosperité1823-19092.20.37.05
  Prins Bernhardfonds Suriname1955-19702.19.034
  Particuliere West-Indische Bank1829-18701.05.11.17

Termen:

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in