Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Inwoners van Suriname

Bent u op zoek naar een inwoner van Suriname? Het Nationaal Archief heeft vele bronnen waarin u kunt zoeken.  Zo zijn daar de archieven van de bevolkingsregistratie, van militairen en ambtenaren, van slaven en plantages, van particuliere ondernemingen etc. Daarnaast vindt u bij het Nationaal Archief databases en vele publicaties die uw zoektocht kunnen vergemakkelijken.

Hoe ga ik te werk?

U kunt uw zoektocht al thuis starten met behulp van een aantal indexen.

 • Ook in algemene series komen soms persoonsgegevens voor. Voor deze stukken kunt u het overzicht van alle bronnen bij het Nationaal Archief betreffende Suriname raadplegen. De toegangen op deze archieven kunt u thuis raadplegen. De stukken zelf zijn grotendeels niet digitaal beschikbaar en moeten in de studiezaal worden ingezien.

  Literatuur

  Misschien is wat u zoekt, al voor u uitgezocht. Hieronder vindt u een lijst met publicaties die wellicht relevant voor uw onderzoek zijn. Stukken in het informatiecentrum kunt u zelf pakken. Publicaties uit de bibliotheek kunnen aangevraagd worden aan de balie in de studiezaal.

  Almanakken

  • Naamboekje van de wel.ed.heeren der Hooge Indische Regering, gequalificeerde persoonen enz. op Batavia mitsgaders de respective gouverneurs, directeurs, commandeurs… van Nederlands-India  ... als mede alle Gouveneurs-Generaal sedert den jaare 1610, neevens de Hooge Regeeringe en andere collegien en bedienden op Suriname 1723-1794. Amsterdam  1723-1794. Bibliotheeksignatuur: diversen jaartallen.
  • Nederlandsche Staatsalmanak voor iedereen. Handboek betreffende zaken en personen in betrekking tot Nederland en Koloniën 1900-1957. Bibliotheeksignatuur: V 1105.
  • Surinaamsche (staatkundige) Almanak, Almanak voor de Nederlandsche West-Indische bezittingen, Den Haag 1792-1846 (met hiaten). Bibliotheeksignatuur: 53 A 9.
  • De Vraagbaak – Almanak voor Suriname 1925,1928. Paramaribo1925, 1928. (Voortzetting van: Surinaamsche almanak). Bibliotheeksignatuur: 53 A 11.

  Overige literatuur

  • Bubberman, F.C-. , Koeman, C-, Schakels met het verleden: de geschiedenis van de kartografie van Suriname 1500-1971, Amsterdam, Theatrum Orbis  Terrarum, 1973. Hierin:   A. de Lavaux, kaarten van Suriname met daarop aangegeven de plantages met de namen van de eigenaren (kaart 12: uit het jaar 1737, kaart 13 uit het jaar 1770).  Informatiecentrum: S 50 62
  • Christiaans,P.A.,  het Evangelisch-Luthers doopregister van Paramaribo 1743-1809 (bronnenpublicatie) ’s-Gravenhage 1996. Vindplaats depot: H33 A13
  • Geographische indeeling der plaatsen en plantages,  (met alfabetisch register) z.pl. deel  X a  van de serie Publicaties Tweede Algemeene Volkstelling Suriname 1950. Uitgave van het Welvaartsfonds Suriname 1954.  Informatiecentrum: S35 15.
  • Hassankhan, Maurits S.-, Hira, Sandew-,  Historische Database van Hindostaanse immigranten in Suriname 1863-1916, 1998.  Informatiecentrum: S 12 C 3 -7.
  • Hassankhan, Maurits S-, Hira, Sandew-, Gegevens over Javaanse  Immigranten, Paramaribo, Amrit 2000.  Informatiecentrum: S 12 C8-12.
  • Hove, Okke ten- en Dragtenstein, Frank,  Manumissies in Suriname 1832-1863, in: Bronnen voor de Studie van Afro-Surinaamse samenlevingen, deel 14. Utrecht 1997.  Informatiecentrum: S 12 C 1
  • Hove, Okke ten-, Helstone, H.E. en Hoogbergen, W., Surinaamse Emancipatie 1863. Familienamen en Plantages. Bronnen voor de studie van Suriname, deel 24. Amsterdam, Rozenberg , Utrecht CLACS & IBS, 2003.  Informatiecentrum: S 12 C22. 
  • Hove, Okke ten-, Helstone, H.E. en Hoogbergen, W., Surinaamse Emancipatie 1863.  Paramaribo: Slaven  en  Eigenaren.  Bronnen voor de studie van Suriname, deel 24. Amsterdam, Rozenberg , Utrecht CLACS & IBS, 2003.  Informatiecentrum: S 12 C23.
  • Jaarboek van het Centraal Bureau voor Genealogie nr. 20 (1966) p. 230-242 en nr. 4 (1950), p. 160-204. Bibliotheeksignatuur V 1092 (zoekwijzers onderzoek West-Indië).
  • Kompagnie, Jan H.,  POP-gids. Personen op papier. Overzicht van archief- en bibliotheekbestanden met gegevens over persoons- en beroepsgroepen in het Nationaal Archief, Den Haag, z.j. Ter inzage te vragen bij de balie in het informatiecentrum.
  • Lamur, H.E., Familienaam & verwantschap van geëmancipeerde slaven in Suriname: zoeken naar voorouders. Amsterdam: KIT Publishers, 2004. 2 delen. Informatiecentrum: S 12 C 21A-B.
  • Nassy, C.W.A.A., Besnijdenissen en geboorten bij de Portugees-Israëlitische  Gemeente in Suriname 1662-1866, z.p., Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie 2002.  Bibliotheeksignatuur: 157 B 91.
  • Nassy, C.W.A.A.,Index op de ketuboth  (huwelijksakten) van de Portugees-Israëlitische  Gemeente in Suriname 1702-1901, z.p., Nederlandse Kring voor Joodse Genealogie 2002.  Bibliotheeksignatuur: 159 B 41.

  Websites

 • Overzicht van overheidsarchieven met daarin persoonsgegevens van inwoners van Suriname

  ArchiefnaamPeriodeArchiefinventarisInventarisnummers
  Microfiches Burgerlijke Stand Paramaribo: Geboorten 1828-19742.10.61 
  Microfiches Burgelijkse Stand Paramaribo: Overlijden1858-19602.10.67 
  Microfiches Burgelijkse Stand Paramaribo: Huwelijken1801-19352.10.71 
  Microfiches Burgerlijke Stand Districten Suriname: Overlijden1845-19282.10.73 
  Microfiches Burgerlijke Stand Districten Suriname: Huwelijken1860-19412.10.72 
  Doop-, Trouw- en Begraafboeken1662-18281.05.11.16 
  Nederlands Portugees-Israëlitische Gemeente1678-19091.05.11.18 
  Lidmaten der Evangelische Broedergemeente1779-1828

  1.05.11.16

  Index: NT00226

   22
  Volkstelling Suriname onder Engels Bestuur1811  
  Staten van overledenen van Europese oorsprong1816-18292.10.013601
  Wijkregisters Paramaribo1828-18321.05.11.0958-68
   1833-18451.05.08.01635-698
  Geboorteregisters Paramaribo1828-19052.10.61 
  Volkstelling Suriname 19211921

  2.10.19.01

  Index: NT00445

   
  Volkstelling Suriname 1950 (beperkt openbaar)19502.10.19.02 
  Gouvernementssecretarie, militaire monsterrollen1774-17981.05.10.01162-193
   1823-18281.05.10.01760-764
  Het Militaire Wezen1772-18141.05.10.08 
  Rekeningen-courant van naar Suriname gezonden troepen, met naamklappers
  in archief W.O. Bloys van Treslong
  1802-18071.10.0714-49
  Bataljons West-Indische Jagers en West-Indische Artillerie1814-18162.13.09684-686
  Stamboekregistraties militairen in Oost en West Indië1814-19502.10.50 
  Staten van nalatenschappen van in West Indië overleden militairen1817-18292.10.014158
  Commissariaat voor Militaire Zaken1827-18621.05.11.08 
  Algemene Rekenkamer, vaste posten, pensioenregisters1840-19282.02.09.04140-141
  Troepenmacht in Suriname1900-19752.13.63 
      
  Hof van Politie: naamregister van de regering van Suriname (onvolledig)1680-18161.05.10.02235

  Administratie Financiën van Suriname: staat van ambtenaren met
  vermelding van aanstelling en tractement

  1816-18211.05.10.0734

  Ministerie van Koloniën, registers van procuraties West-Indische ambtenaren
  (Ook de kust van Guinee)

  1816-18952.10.013313
  Naamklapper stamboeken ambtenaren Suriname1820-18272.10.013599
    Zie ook de Digitale index 
  Stamboekregistraties West-Indische ambtenaren1850-19182.10.36.22 
  Namenklapper op de stamboeken West-Indische ambtenaren1850-19182.10.36.22891-899
    Zie ook de Digitale index 
  Stichting Indische pensioenen in Suriname1952-19752.10.27.02 
      
  Oud Notarieel Archief1699-18291.05.11.14 
  Naamklappers op het Oud Natarieel archief, namen van erflaters, plantage-eigenaren en
  plantagenamen
  1742-17821.05.11.14174-257
      
  Uitgifte gronden1743-1824

  1.11.06.05

   
  Administratie van Financiën met kohieren hoofdgeld en vendueregisters1828-19031.05.11.07 
  Nieuwe Wees-, Onbeheerde boedelkamer1828-18761.05.11.13 
  Stukken betreffende de opheffing van de slavernij (met namenklappers op eigenaren
  en plantages)
  1863-18682.02.09.08223-248
      
  Raad van Politie en Justitie1669-16831.05.10.02 
  Hof van Politie en Criminele Justitie1684-18281.05.10.02 
  Raad van Justitie/Hof van Civiele Justitie1671-18281.05.10.04 
  College van Commissarissen voor Kleine Zaken1740-18281.05.10.05 
  Rechtbank van Kleine Zaken1828-18631.05.11.04 
  Hof van Civiele en Criminele Justitie1828-18491.05.11.03 
      
  Commissariaat voor de Inlandse bevolking1828-18451.05.11.06 
      
  Surinaamse adviescommissie Technische Bijstand1952-19752.10.27.0329-33
      
  Gouverneur Suriname1885-19512.10.18 
  Bureau Antecedenten onderzoek (BURAM): zuivering in de koloniën1945-19602.10.37.03 

  Overzicht van archieven van families, personen, particuliere ondernemingen en organisaties met daarin persoonsgegevens van inwoners van Suriname

  ArchiefnaamPeriodeArchiefinventaris
  J. Nepveu1719-17791.10.60
  Familie Copes van Cattenburch1763-18242.21.039
  Familie Gülcher1784-19602.21.077
  W.O. Bloys van Treslong1802-18041.10.07
  Johannes van den Bosch1807-18442.21.028
  Familie van Lansberge1807-19672.21.103
  E.L. Baron van Heeckeren van Waliën1818-18382.21.083
  Familie Marchant1822-19562.21.117
  B.C. de Savornin Lohman1832-19462.21.149
  J.F.A. Cateau van Rosevelt1846-18912.21.229
  A.H. Bots en A.G. Bots1853-18682.21.031
  Plantage Spieringshoek aan de Commewijne1819-19552.20.28
  Plantage La Prosperité1823-19092.20.37.05
  Prins Bernhardfonds Suriname1955-19702.19.034
  Particuliere West-Indische Bank1829-18701.05.11.17

Termen:

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in