Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Beambten van de Generaliteitslanden

Onder de Generaliteitslanden worden verstaan Staats-Brabant (de huidige provincie Noord-Brabant), Staats-Vlaanderen (het huidige Zeeuws Vlaanderen) en de Landen van Overmaze (Herzogenrade, Valkenburg en Daelhem). Bent u op zoek naar iemand die als ambtenaar in dienst was van deze Generaliteitslanden? Dan kunt u de commissieboeken van de Raad van State raadplegen. Hierin vindt u de aanstellingen van beambten zoals bodes, klerken, schoolmeesters, rentmeesters, kosters etc. In de commissieboeken worden géén genealogische gegevens, zoals geboorteplaats- en datum, woonplaats, huwelijk of kinderen, vermeld. De commissieboeken beslaan de periode 1586-1792, maar zijn niet compleet. Over de ontbrekende periodes kunt u echter wel in andere archieven informatie vinden.

Periodes waarvan de commissieboeken ontbreken

Voor deze periodes 1600-1640 en 1664-1672 zijn alfabetische registers aanwezig van de commissies en eedafleggingen die in de resoluties van de Raad van State staan vermeld. Deze registers berusten in het archief van de Raad van State en kunnen op microfilm in de studiezaal worden geraadpleegd. Voor de periode 1600-1640 is dit het tweede gedeelte van film 136 van het archief van de Raad van State. Voor de periode 1664-1672 is dit het derde gedeelte van film 137.
Ook over de periode 1700-1704 is een alfabetisch register van de commissies en eedafleggingen aanwezig. Dit register vindt u in archiefinventaris 1.01.38.
Over de periode 1793 tot april 1794 kunt u inventarisnummer 9 van het archief van Adriaan Bogaers (archiefinventaris 1.10.09) raadplegen. Hierin vindt u een index op het ontbrekende commissieboek van de Raad van State over deze periode.

Hoe ga ik te werk?

Uw zoektocht begint bij de Index op de Commissieboeken op deze website. Daar vult u de gezochte naam in en drukt u op de knop Zoeken. Onder het zoekveld verschijnen de resultaten. Wanneer u op een resultaat klikt, ziet u in welk inventarisnummer en op welke pagina de gezochte persoon te vinden is. De commissieboeken zijn alleen raadpleegbaar op microfilm. Deze films kunt u bekijken in de studiezaal van het Nationaal Archief.
U kunt ook de klappers met alfabetische naamlijsten in de studiezaal raadplegen. Deze bevinden zich in de archiefinventarissen 1.01.21 tot en met 1.01.36.
Tot 1700 zijn de aangestelde beambten ingeschreven onder hun voornaam, vanaf dat jaar wordt hun achternaam gebruikt.
De commissieboeken zijn alleen raadpleegbaar op microfilm. Voorin de naamlijst vindt u het filmnummer van het betreffende commissieboek. U kunt de film vervolgens zelf uit het rek pakken in de studiezaal Verfilmde Bestanden.

Voorbeeld

U bent op zoek naar de benoeming van Jacob Castelijn in de periode rond 1750. U zoekt zijn naam in de index op de commissieboeken en vindt de volgende aanduiding: Archiefinventaris 1.01.19, inventarisnummer 1539 en folio 12v. Deze laatste aanduiding betekent dat de inschrijving te vinden is op de achterzijde van pagina 12 van het commissieboek.
Dezelfde aanduiding vindt u in de archiefinventaris 1.01.34. Hier vindt u bovendien dat het inventarisnummer 1539 is verfilmd op het tweede deel van film 142.
U haalt de film zelf uit de kast en zoekt naar het inventarisnummer 1539. Daarbinnen zoekt u naar folio 12v. Hier vindt u de aanstelling van Jacob Castelijn tot schoolmeester in 'S Kruijs in 1749.

Termen:

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in