Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Burgerlijke Stand Zuid-Holland vanaf 1811

Zoekt u een geboorte-, huwelijks- of overlijdensakte? Begint u in eerste instantie altijd met het raadplegen van WieWasWie https://www.wiewaswie.nl/nl/zoeken/

De Burgerlijke Stand werd in Nederland in 1811 ingevoerd. Het archief van de Burgerlijke Stand bestaat in hoofdzaak uit per gemeente opgemaakte registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes met de bijbehorende tienjarentafels en de huwelijksbijlagen. De aktes en tienjarentafels worden in tweevoud opgemaakt. De eerste set blijft bij de gemeente of gaat naar de gemeentelijke archiefdienst ter plaatse. De tweede set wordt na verloop van tijd overgebracht naar de archiefdienst in de hoofdstad van de betreffende provincie. Huwelijksbijlagen worden opgemaakt in enkelvoud. Deze vindt u soms bij de provinciale archiefdiensten en soms bij een gemeente- of streekarchief.

Bij het Nationaal Archief kunt u onderzoek doen in de Burgerlijke Stand van Zuid-Holland. In principe zijn de volgende bestanden raadpleegbaar:

  • tienjarentafels vanaf 1811
  • geboorteaktes van 1811 tot 1902
  • huwelijksaktes en huwelijksbijlagen van1811 tot 1922
  • overlijdensaktes van 1811 tot 1942

Deze series zijn echter niet compleet. De uitzonderingen betreffen vooral de arrondissementen Den Haag en Leiden.

Wat vind ik in de archieven van de Burgerlijke Stand?

  • In een geboorteakte vindt u de namen van de ouders en de leeftijd van de aangever. Dit is meestal de vader.
  • In een huwelijksakte vindt u de leeftijd en de geboorteplaats van de bruid en de bruidegom en de namen van hun ouders. Huwelijksbijlagen bevatten uittreksels uit het geboorteregister van de bruid en de bruidegom en soms uittreksels uit het overlijdensregister van hun ouders. Verder kunt u het bewijs vinden dat de bruidegom voldaan heeft aan zijn militieplicht. In de negentiende eeuw heeft u kans dat hierbij het regiment wordt genoemd waarin de bruidegom diende.
  • In een overlijdensakte vindt u de leeftijd van de overledene, de naam van de echtgenoot of echtgenote en vaak ook de geboorteplaats van de overledene en de namen van zijn of haar ouders. In het register van huwelijksafkondigingen vindt u de woonplaats van zowel de bruid als de bruidegom. Dit register werd bijgehouden in de woonplaatsen van beide aanstaanden.

Hoe ga ik te werk?

Beschikt u al bij de start van uw onderzoek over de precieze geboorte-, huwelijks-, of overlijdensdatum en –plaats? Dan kunt u meteen de akte zelf bekijken. Weet u alleen de (vermoedelijke) gemeente, maar niet de juiste datum? Dan begint u met de tienjarentafels.

De tienjarentafels zijn alfabetische naamlijsten van geborenen, gehuwden en overledenen per gemeente per periode van tien jaar. U begint uw onderzoek in het overzicht van de tienjarige tafels. Hierin zoekt u de juiste gemeente en de juiste periode en - bij grotere gemeentes - de juiste rubriek. Wanneer u dit heeft gevonden, ziet u een nummer staan. Dit nummer correspondeert met de tienjarentafel die u nodig heeft. De namen in de tienjarentafel zijn voorzien van een aktenummer. Hiermee kunt u de akte vinden en bekijken. 

Voor het aanvragen van het origineel heeft u het archiefinventarisnummer van het betreffende archiefbestand nodig. Het inventarisnummer is gelijk aan het jaartal dat u nodig heeft. Vervolgens vult u bij de specificatie het benodigde aktenummer in.

Openbaarheid

De Zuid-Hollandse tienjarentafels van geboorte uit de periode 1903-1942 zijn van de meeste gemeentes aanwezig, maar de bijbehorende aktes zijn, in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, niet openbaar. Om dezelfde reden zijn ook de huwelijksregisters en de bijlagen over 1923 tot 1942 niet raadpleegbaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor de wetenschappelijke onderzoeker en voor de bewijs- en rechtzoekende burger. Een genealogisch onderzoeker valt niet in deze categorieën.

Niet complete bestanden Burgerlijke Stand

Van de gemeentes in het arrondissement Den Haag en het voormalige arrondissement Leiden is een van de twee sets originele registers met bijbehorende tienjarentafels over de periode 1843-1944 verloren gegaan bij het bombardement op het Bezuidenhout in 1945. Natuurlijk beschikken die gemeentes zelf nog wel over hun set van de tienjarentafels en aktes. Hier vindt u een overzicht van gemeentes waarvan de duplicaatregisters verloren zijn gegaan met vermelding van de bewaarplaatsen waar de registers en de tienjarentafels wel te raadplegen zijn.

De huwelijksbijlagen vanaf 1843 zijn bij het bombardement voorgoed verloren gegaan. Alleen de bijlagen van de gemeente Den Haag over de periode 1843-1898 zijn gespaard gebleven.

Burgerlijke stand van Den Haag
Wanneer u op zoekt bent naar gegevens uit de burgerlijke stand van Den Haag raden wij u aan uw onderzoek uit te voeren in het Gemeentearchief Den Haag. Het Nationaal Archief beschikt alleen over de tienjarentafels van 1811 tot 1842 en over bovengenoemde huwelijksbijlagen. De aktes zijn niet raadpleegbaar.

Tienjarentafels van overlijden
De Zuid-Hollandse tienjarentafels van overlijden over de periode 1940-1942 zijn niet compleet. Dit betekent dat u in deze jaren in de registers met de aktes zelf moet zoeken. U kunt eventueel de tafels raadplegen bij de betreffende gemeente. Vanaf 1939 worden persoonskaarten gemaakt. Hierop vindt u dezelfde, en soms meer, informatie als in een overlijdensakte. Een kopie van deze kaart kan, twee jaar na het overlijden, aangevraagd worden bij het Centraal Bureau voor Genealogie.

Overzicht van gemeenten in Zuid-Holland waarvan de duplicaatregisters der burgerlijke stand (1843-1944) verloren zijn gegaan, met vermelding van de bewaarplaatsen waar de registers en de tienjarentafels wel te raadplegen zijn

Gemeente    Huidige Bewaarplaats
Aar, TerErfgoed Leiden en omstreken
Aarlanderveen Gemeentearchief Alphen aan den Rijn
Abtsrecht Archief Delft
AkkersdijkArchief Delft
AlkemadeErfgoed Leiden en Omstreken
Alphen a/d RijnGemeentearchief Alphen aan den Rijn
Benthorn Gemeentearchief Alphen aan den Rijn
Benthuizen Gemeentearchief Alphen aan den Rijn
Bodegraven RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
Boekhorst Erfgoed Leiden en Omstreken
BoskoopGemeentearchief Alphen aan den Rijn
DelftArchief Delft
Gravenhage, 's-Haags Gemeentearchief
Gravenzande, 's- Historisch Archief Westland
GroeneveldArchief Delft
Hazerswoude Gemeentearchief Alphen aan den Rijn
HillegomErfgoed Leiden en Omstreken
Hodenpijl Archief Delft
Hof van Delft  Archief Delft
Hoogeveen-Rijnland Gemeentearchief Alphen aan den Rijn
Hoogmade Erfgoed Leiden en Omstreken
Katwijk Gemeentearchief Katwijk
Koudekerk aan den RijnGemeentearchief Alphen aan den Rijn
Leiden   Erfgoed Leiden en Omstreken
Leiderdorp  Erfgoed Leiden en Omstreken
Leimuiden Erfgoed Leiden en Omstreken
Lier, De  Historisch Archief Westland
Lisse  Gemeentearchief Lisse
Loosduinen  Haags Gemeentearchief
Maartensrecht Archief Delft
MiddelburgRHC Rijnstreek en Lopikerwaard
Monster  Historisch Archief Westland
Naaldwijk  Historisch Archief Westland
NieuwkoopErfgoed Leiden en Omstreken
NieuwveenErfgoed Leiden en Omstreken
NoordwijkErfgoed Leiden en Omstreken
NoordwijkerhoutErfgoed Leiden en Omstreken
Nootdorp Archief Delft
OegstgeestGemeentearchief Oegstgeest
Oudshoorn  Gemeentearchief Alphen aan den Rijn
Oukoop RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
Pijnakker  Archief Delft
Ruiven  Archief Delft
Rijnsaterwoude Erfgoed Leiden en Omstreken
Rijnsburg Erfgoed Leiden en Omstreken
Rijswijk  Archief Delft
Sassenheim Erfgoed Leiden en Omstreken
Schipluiden Archief Delft
Stompwijk  Haags gemeentearchief
ValkenburgGemeentearchief Katwijk
Veur   

Haags gemeentearchief

Voorburg  

Haags gemeentearchief

Voorhout  Erfgoed Leiden en Omstreken
Voorschoten  Gemeentearchief Wassenaar Voorschoten
VrijenbanArchief Delft
Warmond Erfgoed Leiden en Omstreken
WassenaarGemeentearchief Wassenaar Voorschoten
Wateringen Historisch Archief Westland
Woubrugge  Erfgoed Leiden en Omstreken
Zegwaard Gemeentearchief Zoetermeer
Zevenhoven  Erfgoed Leiden en Omstreken
Zoetermeer  Gemeentearchief Zoetermeer
Zoeterwoude  Erfgoed Leiden en Omstreken
ZuidwijkGemeentearchief Alphen aan den Rijn
ZwammerdamGemeentearchief Alphen aan den Rijn

Termen:

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in