Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Burgerlijke Stand Zuid-Holland vanaf 1811

De Burgerlijke Stand werd in Nederland in 1811 ingevoerd. Het archief van de Burgerlijke Stand bestaat in hoofdzaak uit per gemeente opgemaakte registers van geboorte-, huwelijks- en overlijdensaktes met de bijbehorende tienjarentafels en de huwelijksbijlagen. De aktes en tienjarentafels worden in tweevoud opgemaakt. De eerste set blijft bij de gemeente of gaat naar de gemeentelijke archiefdienst ter plaatse. De tweede set wordt na verloop van tijd overgebracht naar de archiefdienst in de hoofdstad van de betreffende provincie. Huwelijksbijlagen worden opgemaakt in enkelvoud. Deze vindt u soms bij de provinciale archiefdiensten en soms bij een gemeente- of streekarchief.

Bij het Nationaal Archief kunt u onderzoek doen in de Burgerlijke Stand van Zuid-Holland. In principe zijn de volgende bestanden raadpleegbaar:

  • tienjarentafels vanaf 1811
  • geboorteaktes van 1811 tot 1902
  • huwelijksaktes en huwelijksbijlagen van1811 tot 1922
  • overlijdensaktes van 1811 tot 1942

Deze series zijn echter niet compleet. De uitzonderingen betreffen vooral de arrondissementen Den Haag en Leiden.

U vindt de tienjarentafels en de microfilms met de aktes en huwelijksbijlagen in de bronnenzaal van het CBG.

Wat vind ik in de archieven van de Burgerlijke Stand?

  • In een geboorteakte vindt u de namen van de ouders en de leeftijd van de aangever. Dit is meestal de vader.
  • In een huwelijksakte vindt u de leeftijd en de geboorteplaats van de bruid en de bruidegom en de namen van hun ouders. Huwelijksbijlagen bevatten uittreksels uit het geboorteregister van de bruid en de bruidegom en soms uittreksels uit het overlijdensregister van hun ouders. Verder kunt u het bewijs vinden dat de bruidegom voldaan heeft aan zijn militieplicht. In de negentiende eeuw heeft u kans dat hierbij het regiment wordt genoemd waarin de bruidegom diende.
  • In een overlijdensakte vindt u de leeftijd van de overledene, de naam van de echtgenoot of echtgenote en vaak ook de geboorteplaats van de overledene en de namen van zijn of haar ouders. In het register van huwelijksafkondigingen vindt u de woonplaats van zowel de bruid als de bruidegom. Dit register werd bijgehouden in de woonplaatsen van beide aanstaanden.

Hoe ga ik te werk?

Beschikt u al bij de start van uw onderzoek over de precieze geboorte-, huwelijks-, of overlijdensdatum en –plaats? Dan kunt u meteen de akte zelf bekijken. Weet u alleen de (vermoedelijke) gemeente, maar niet de juiste datum? Dan begint u met de tienjarentafels.

De tienjarentafels zijn alfabetische naamlijsten van geborenen, gehuwden en overledenen per gemeente per periode van tien jaar. U begint uw onderzoek in het overzicht van de tienjarige tafels in de bronnenzaal van het CBG. Hierin zoekt u de juiste gemeente en de juiste periode en - bij grotere gemeentes - de juiste rubriek. Wanneer u dit heeft gevonden, ziet u een nummer staan. Dit nummer correspondeert met de tienjarentafel die u nodig heeft. De namen in de tienjarentafel zijn voorzien van een aktenummer. Hiermee kunt u de akte vinden en bekijken op microfilm. Wanneer de akte niet is verfilmd, mag het origineel ter inzage worden gevraagd op de studiezaal van het Nationaal Archief. Het origineel wordt u alleen beschikbaar gesteld als deze aanwezig en openbaar is en de akte op film niet beschikbaar is!

Voor het aanvragen van het origineel heeft u het archiefinventarisnummer van het betreffende archiefbestand nodig. Dit kunt u opzoeken in het Overzicht Burgerlijke Stand dat u in de bronnenzaal vindt. Het inventarisnummer is gelijk aan het jaartal dat u nodig heeft. Vervolgens vult u bij de specificatie het benodigde aktenummer in.

Openbaarheid

De Zuid-Hollandse tienjarentafels van geboorte uit de periode 1903-1942 zijn van de meeste gemeentes aanwezig, maar de bijbehorende aktes zijn, in het kader van de Wet Bescherming Persoonsgegevens, niet openbaar. Om dezelfde reden zijn ook de huwelijksregisters en de bijlagen over 1923 tot 1942 niet raadpleegbaar. Een uitzondering wordt gemaakt voor de wetenschappelijke onderzoeker en voor de bewijs- en rechtzoekende burger. Een genealogisch onderzoeker valt niet in deze categorieën.

Niet complete bestanden Burgerlijke Stand

Voor de gemeentes in de arrondissement en Den Haag en Leiden is één van de twee sets originele registers met bijbehorende tienjarentafels over de periode 1843-1944 verloren gegaan bij het bombardement op het Bezuidenhout in 1945. Van de meeste gemeentes staan wel de aktes op film, maar niet de tienjarentafels. De meeste van deze tafels zijn wel op film beschikbaar in de bronnenzaal van het Centraal Bureau voor Genealogie. Natuurlijk beschikken die gemeentes zelf nog wel over hun set van de tienjarentafels en aktes. Hier vindt u een overzicht van gemeentes waarvan de duplicaatregisters verloren zijn gegaan met vermelding van de bewaarplaatsen waar de registers en de tienjarentafels wel te raadplegen zijn.

De huwelijksbijlagen vanaf 1843 zijn bij het bombardement voorgoed verloren gegaan. Alleen de bijlagen van de gemeente Den Haag over de periode 1843-1898 zijn gespaard gebleven.

Burgerlijke stand van Den Haag
Wanneer u op zoekt bent naar gegevens uit de burgerlijke stand van Den Haag raden wij u aan uw onderzoek uit te voeren in het Gemeentearchief Den Haag. Het Nationaal Archief beschikt alleen over de tienjarentafels van 1811 tot 1842 en over bovengenoemde huwelijksbijlagen. De aktes zijn niet raadpleegbaar.

Tienjarentafels van overlijden
De Zuid-Hollandse tienjarentafels van overlijden over de periode 1940-1942 zijn niet compleet. Dit betekent dat u in deze jaren in de registers met de aktes zelf moet zoeken. U kunt eventueel de tafels raadplegen bij de betreffende gemeente. Vanaf 1939 worden persoonskaarten gemaakt. Hierop vindt u dezelfde, en soms meer, informatie als in een overlijdensakte. Een kopie van deze kaart kan, twee jaar na het overlijden, aangevraagd worden bij het Centraal Bureau voor Genealogie.

Overzicht van gemeenten in Zuid-Holland waarvan de duplicaatregisters der burgerlijke stand (1843-1944) verloren zijn gegaan, met vermelding van de bewaarplaatsen waar de registers en de tienjarentafels wel te raadplegen zijn

Gemeente    Huidige Bewaarplaats
Aar, TerStreekarchief Rijnlands Midden
Aarlanderveen Streekarchief Rijnlands Midden
Abtsrecht Archief Delft
AkkersdijkArchief Delft
AlkemadeStreekarchief Rijnlands Midden
Alphen a/d RijnStreekarchief Rijnlands Midden
Benthorn Streekarchief Rijnlands Midden
Benthuizen Streekarchief Rijnlands Midden
Bodegraven RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
Boekhorst Streekarchief Rijnlands Midden
BoskoopStreekarchief Rijnlands Midden
DelftArchief Delft
Gravenhage, 's-Haags Gemeentearchief
Gravenzande, 's- Historisch Archief Westland
GroeneveldArchief Delft
Hazerswoude Streekarchief Rijnlands Midden
HillegomErfgoed Leiden en Omstreken
Hodenpijl Archief Delft
Hof van Delft  Archief Delft
Hoogeveen-Rijnland Streekarchief Rijnlands Midden
Hoogmade Streekarchief Rijnlands Midden
Katwijk Gemeentearchief Katwijk
Koudekerk  Streekarchief Rijnlands Midden
Leiden   Erfgoed Leiden en Omstreken
Leiderdorp  Erfgoed Leiden en Omstreken
Leimuiden Streekarchief Rijnlands Midden
Lier, De  Historisch Archief Westland
Lisse  Gemeentearchief Lisse
Loosduinen  Haags Gemeentearchief
Maartensrecht Archief Delft
MiddelburgRHC Rijnstreek en Lopikerwaard
Monster  Historisch Archief Westland
Naaldwijk  Historisch Archief Westland
NieuwkoopStreekarchief Rijnlands Midden
NieuwveenStreekarchief Rijnlands Midden
NoordwijkErfgoed Leiden en Omstreken
NoordwijkerhoutGemeentesecretarie Noordwijkerhout
Nootdorp Archief Delft
OegstgeestGemeentearchief Oegstgeest
Oudshoorn  Streekarchief Rijnlands Midden
Oukoop RHC Rijnstreek en Lopikerwaard
Pijnakker  Archief Delft
Ruiven  Archief Delft
Rijnsaterwoude Streekarchief Rijnlands Midden
Rijnsburg Gemeentearchief Katwijk
Rijswijk  Archief Delft
Sassenheim Erfgoed Leiden en Omstreken
Schipluiden Archief Delft
Stompwijk  Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg
ValkenburgGemeentearchief Katwijk
Veur   Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg
Voorburg  Gemeentearchief Leidschendam-Voorburg
Voorhout  Erfgoed Leiden en Omstreken
Voorschoten  Gemeentearchief Wassenaar Voorschoten
VrijenbanArchief Delft
Warmond Erfgoed Leiden en Omstreken
WassenaarGemeentearchief Wassenaar Voorschoten
Wateringen Historisch Archief Westland
Woubrugge  Streekarchief Rijnlands Midden
Zegwaard Gemeentearchief Zoetermeer
Zevenhoven  Streekarchief Rijnlands Midden
Zoetermeer  Gemeentearchief Zoetermeer
Zoeterwoude  Erfgoed Leiden en Omstreken
ZuidwijkStreekarchief Rijnlands Midden
ZwammerdamStreekarchief Rijnlands Midden

Termen:

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in