Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Hoe werken de archiefinventarissen?

In de archiefinventarissen vindt u beschrijvingen van de archiefstukken die door het Nationaal Archief worden beheerd. In een inventaris staan alle bestanddelen van een archief systematisch beschreven. Vooraf vindt u een inleiding met informatie over de geschiedenis van de persoon of instelling die het archief heeft gevormd, de archiefvormer. Vervolgens vindt u in een boomstructuur de beschrijvingen van de stukken. Bij het ene archief zijn die beschrijvingen gedetailleerder dan de andere. 

Zoeken in archieven

Vanaf de overzichtspagina van de archieven zoekt u in alle archieven tegelijk. Weet u welk stuk u zoekt? Vul dan direct het nummer van het archief en het inventarisnummer in. Op elke pagina binnen een inventaris vindt u ook een zoekscherm waarmee u binnen dat archief kunt zoeken. Wilt u weten in welk archief u voor u interessant materiaal zou kunnen vinden? Kijk dan in de onderzoeksgidsen.

Let op: u zoekt in de beschrijvingen van de archieven, die minder informatie bevatten dan de archiefstukken zelf. Een inventarisnummer kan bijvoorbeeld een pak brieven zijn, die als 'ingekomen brieven 1911' in de inventaris staan. Wie die brieven geschreven heeft ziet u past als u het stuk raadpleegt.

De inventaris

Als u binnen een archief bent, ziet u meerdere tabbladen.

Archiefinventaris

Dit tabblad geeft de complete inventaris, inclusief inleiding en beschrijving van alle archiefstukken. De meeste inventarissen zijn hiërarchisch geordend in een boomstructuur. Door op het plusje te klikken opent het geselecteerde onderdeel. Door op het laagste niveau op een beschrijving van een inventarisnummer te klikken komt u in de detailpagina van een inventarisnummer (zie hieronder).

In het tabblad 'Archiefinventaris' kunt u de hele inventaris ook downloaden in PDF formaat of in EAD/XML. PDF-bestanden zijn geschikt om te printen of om gemakkelijk te kunnen bladeren en zoeken binnen een inventaris. PDF-bestanden kunt u bekijken met Adobe Reader. EAD (Encoded Archival Description) is een op XML gebaseerde open standaard voor het beschrijven van archieven. XML-bestanden zijn vooral bedoeld om verder gebruikt te worden door computers. Ze zijn te openen in een willekeurige tekst-editor.

Archiefbeschrijving

Alle treffers binnen de inleiding van de inventaris die voldoen aan uw zoekvraag. Mochten er treffers zijn, dan staat het aantal treffers tussen haakjes achter de naam van het tabblad.

Archiefbestanddelen

Alle treffers binnen de beschreven archiefstukken die voldoen aan uw zoekvraag. Mochten er treffers zijn, dan staat het aantal treffers tussen haakjes achter de naam van het tabblad.

Scans

De scans van archiefstukken uit deze inventaris. Maar een klein deel van de archiefstukken zijn gescand. Mochten er scans zijn, dan ziet u het totaal aantal scans tussen haakjes achter de naam van het tabblad. U ziet dan per inventarisnummer de eerste vijf scans. Klik op het inventarisnummer om naar het tabblad 'scans' binnen het inventarisnummer te gaan en alle scans te zien. 

Als u een zoekvraag heeft gesteld, worden standaard alleen de scans getoond die horen bij inventarisnummers die voldoen aan uw zoekopdracht. Klik op 'toon alle resultaten' om alle scans van archiefstukken uit die inventaris te zien.

Om een scan te bekijken, klikt u op de thumbnail (kleine weergave). U krijgt de scan te zien en kunt hier in- en uitzoomen. Onder de scan ziet u meer gereedschap, bijvoorbeeld om een scan te roteren. Dat kunt u gebruiken als de scan per ongeluk verkeerd om staat of als een deel van de tekst overdwars in de marge staat. 

Ziet u alleen een kleine afbeelding zonder mogelijkheid om in te zoomen of extra gereedschap? Dan heeft u waarschijnlijk geen Flash geinstalleerd. U kunt Flash downloaden vanaf de website van Adobe.

Bestanden

Sommige archieven bevatten digitale archiefstukken. Dit zijn archiefstukken die in digitale vorm zijn overgedragen aan het Nationaal Archief, zoals e-mails en Word-documenten. Deze bestanden worden bewaard in het digitale depot en zijn via dit tabblad in te zien. Het merendeel van de archieven bevat geen digitale archiefstukken, dus dit tabblad zal in de meeste gevallen uitgeschakeld zijn. 

Detailpagina van een inventarisnummer

Als u binnen een inventaris vanuit het tabblad Archiefbeschrijving of Archiefbestanddelen heeft doorgeklikt op de beschrijving van een inventarisnummer, komt u in de detailpagina. U ziet hier de beschrijving van het inventarisnummer, soms voorzien van extra opmerkingen. Ook ziet u een instructie voor het citeren uit het archief, voor het juist weergeven van de bron. 

Het tabblad Scans toont alle scans van het archiefstuk en het tabblad Bestanden alle digitale bestanden (zie hierboven).

Reserveren

Vanuit de detailpagina van een inventarisnummer kunt u het  stuk reserveren om het in te zien in de studiezaal van het Nationaal Archief. Lees meer uitleg over reserveren van archiefstukken.

Scan bestellen

Als er nog geen scans zijn, kunt u tegen betaling een scan laten maken. Lees meer uitleg over het bestellen van scans.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in