gahetNA in het Nationaal Archief

Teruggave archieven aan Suriname: raadpleegbaarheid archiefbestanden

In oktober 2009 hebben Suriname en Nederland overeenstemming bereikt over de overdracht van de Surinaamse archieven. Deze archieven zijn gevormd door het Nederlandse bestuur in Suriname en zijn in beheer van het Nationaal Archief. Tussen 2010 en 2016 is het Nationaal Archief bezig met werkzaamheden voor het overbrengen van Surinaamse Archieven naar het Nationaal Archief in Suriname. Deze werkzaamheden bestaan uit het conserveren en integraal digitaliseren van de archieven. Het gedigitaliseerde materiaal stellen we vervolgens beschikbaar op onze website. Tijdens deze werkzaamheden zijn de archieven niet te raadplegen. In het onderstaande overzicht kunt u nagaan welke archieven al wel digitaal beschikbaar zijn.

 • Doop-, Trouw- en Begraafboeken, 1662-1838. Archiefinventaris 1.05.11.16
 • Eerste Algemene Volkstelling Suriname 1921. Archiefinventaris 2.10.19.01
 • Notarieel Archief, 1828-1845. Archiefinventaris 1.05.11.15

Zodra nieuwe archieven raadpleegbaar zijn, voegen we die toe aan deze pagina.

Op onze studiezaal zijn de volgende archieven beschikbaar:

 • Allerlei Suriname, 1837-1855. Archiefinventaris 1.05.11.19
 • College van Opzichters der Gemene Weide, 1773-1815. Archiefinventaris 1.05.10.06
 • Diverse Administraties, 1780-1828. Archiefinventaris 1.05.10.09
 • Drostambt van Nickerie en Commissie tot Taxatie van Huurwaarde van Huizen in Paramaribo, 1820-1846. Archiefinventaris 1.05.11.10
 • Gouvernementssecretaris Nederlandse West-Indische Bezittingen, 1830-1847. Archiefinventaris 1.05.08.02
 • Gouverneur van Suriname, 1845-1869. Archiefinventaris 1.05.11.01
 • Gouverneur van Suriname (Kabinet), 1951-1975. Archiefinventaris 2.10.26
 • Hof van Civiele en Criminele Justitie en Gerechtshof, 1828-1949. Archiefinventaris 1.05.11.03
 • Kleine of Conferentieraad, 1778-1810. Archiefinventaris 1.05.10.03
 • Koloniale Raad, 1832-1862. Archiefinventaris 1.05.11.02
 • Militair Gerechtshof, 1839. Archiefinventaris 1.05.11.05
 • Rechtbank van Kleine Zaken en Commissie tot de Kleine Zaken, 1828-1863. Archiefinventaris 1.05.11.04
 • Rijksvoorlichtingsambtenaar in Suriname, 1954-1975. Archiefinventaris 2.10.27.04
 • Stukken gedeponeerd bij of overgebracht met de bestuursarchieven van Suriname 1775-1825. Archiefinventaris 1.05.10.10
 • Vertegenwoordiger van de Stichting Administratie van Indische Pensioenen in Suriname, 1952-1975. Archiefinventaris 2.10.27.02
 • Voorzitter (Surinaamse) Adviescommissie inzake Technische Bijstand, 1952-1959. Archiefinventaris 2.10.27.03
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in