Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Teruggave archieven aan Suriname: raadpleegbaarheid archiefbestanden

In oktober 2009 hebben Suriname en Nederland overeenstemming bereikt over de overdracht van de Surinaamse archieven. Deze archieven zijn gevormd door het Nederlandse bestuur in Suriname en zijn in beheer van het Nationaal Archief. Tussen 2010 en 2016 is het Nationaal Archief bezig met werkzaamheden voor het overbrengen van Surinaamse Archieven naar het Nationaal Archief in Suriname. Deze werkzaamheden bestaan uit het conserveren en integraal digitaliseren van de archieven. Het gedigitaliseerde materiaal stellen we vervolgens beschikbaar op onze website. Tijdens deze werkzaamheden is een groot deel van de archieven niet te raadplegen. In het onderstaande overzicht kunt u nagaan welke archieven inmiddels digitaal beschikbaar zijn.

Overgebracht naar Suriname en digitaal beschikbaar

Lijst van gescande en verscheepte Surinaamse archieven
Inventaris en linkNaam archiefAantal scans
1.05.08.02Gouvernementssecretaris Nederlandse West-Indische Bezittingen in Suriname 1830-18471.539
1.05.10.01Gouvernementssecretarie, 1722-1828589.506
1.05.10.03Kleine of Conferentieraad, 1778-18101.138
1.05.10.06College van Opzichters der Gemene Weide , 1773-1815390
1.05.10.09Diverse administraties, 1780-18281.438
1.05.10.10Stukken gedeponeerd bij of overgebracht met de bestuursarchieven van Suriname, 1775-18251.247
1.05.11.01Gouverneur van Suriname, 1845-1869666
1.05.11.02Koloniale Raad, 1832-18622.146
1.05.11.03Hof van Civiele en Criminele Justitie in Suriname en Gerechtshof, 1828-1832, 1833-19492.164
1.05.11.04Rechtbank van Kleine Zaken en Commissie tot de Kleine Zaken, 1828-1832, 1833-1863533
1.05.11.09Gemeentebestuur, 1828-183225.213
1.05.11.05Militair Gerechtshof, 183932
1.05.11.10Drostambt van Nickerie en Commissie tot Taxatie van Huurwaarde van Huizen in Paramaribo, 1820-1844, 1845-18462.323
1.05.11.15Notarieel Archief, 1828-184549.002
1.05.11.16Doop-, Trouw- en Begraafboeken, 1662-18386786
1.05.11.19 Allerlei Suriname 1837-1855,14
2.10.19.01Eerste Algemene Volkstelling Suriname 1921198.464
2.10.26Gouverneur van Suriname, Kabinet, 1951-1975365.849
2.10.27.01Beheerder van het Surinaams Welvaartsfonds, 1947-196030.891
2.10.27.02Vertegenwoordiger van de Stichting Administratie van Indische Pensioenen, 1952-19752.484
2.10.27.03Adviescommissie inzake Technische Bijstand, 1952-19596.470
2.10.27.04Rijksvoorlichtingsambtenaar,1954-19755.758
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in