Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Persoon

Voogdijregisterkaarten van geborenen in de periode ca. 1909 – ca. 1971(1958) in de provincie Zuid-Holland

Voogdij is het wettelijk gezag over minderjarigen die niet (meer) onder de ouderlijke macht staan. Voogdij wordt uitgeoefend door een voogd(es), die door de rechter of bij testament wordt benoemd.

Voogdijregisterkaarten in kantongerechtarchieven

Onderzoek doen naar een voogdijregisterkaart

Rijksveldwachters 1813-1940 (1945)

Bij het Nationaal Archief is aanwezig het archief van het Ministerie van Justitie. Hierin bevinden zich gegevens over de loopbaan van specifieke rijksveldwachters: aanneming, bevorderingen, overplaatsingen, pensioenbeschikkingen. Een paar andere, minder belangrijke archiefbestanden worden in deze onderzoeksgids ook genoemd.

Termen:

Tweede Wereldoorlog: Verzet in Nederland

Het verzet in Nederland is de verzamelnaam voor alle personen en groeperingen die in 1940-1945 op de een of andere manier weerstand boden aan de Duitse bezetter. Er zijn verschillende vormen van verzet te onderscheiden: passief tegenover actief; openlijk tegenover ondergronds; gewelddadig tegenover niet-gewelddadig.

Passagierslijsten

Passagierslijsten kunnen een mooie bron zijn voor genealogisch onderzoek. Helaas zijn ze slechts sporadisch bewaard gebleven. Deze lijsten horen thuis in de archieven van de scheepvaartmaatschappijen maar de meeste daarvan hebben de tand des tijds niet doorstaan of zijn niet toegankelijk. 

Tweede Wereldoorlog: Mijn Duitse vader die in 1940-1945 in Nederland gestationeerd was

Naar schatting zijn er in Nederland in en na de Tweede Wereldoorlog ongeveer 14.000 kinderen voortgekomen uit relaties tussen Nederlandse vrouwen en meisjes en Duitse militairen. Ongeveer 5.000 tot 6.000 van hen werden geboren in speciaal daarvoor ingerichte Duitse klinieken. Geboorteaktes werden opgemaakt door de Duitse burgerlijke stand.

Inzage in beperkt openbaar archief

Het overgrote deel van de archieven die in het Nationaal Archief worden bewaard is volledig openbaar en daarmee zonder meer ter inzage in de studiezaal. Een klein deel van de archieven is echter nog niet of beperkt openbaar. Wanneer een (gedeelte van een) archiefbestand beperkt openbaar is, staat dat vermeld in de archiefinventaris op www.gahetna.nl onder "Aanwijzingen voor de gebruiker".

Tweede Wereldoorlog: Engelandvaarders

Na de capitulatie van Nederland op 14 mei 1940 maakten een groot aantal Nederlanders plannen om zich bij de Koningin in Engeland te voegen met de bedoeling een persoonlijke bijdrage te leveren aan de geallieerde oorlogsvoering. Tussen 14 mei 1940 en 6 juni 1944 (D-Day) wisten 1700 van hen het door de vijand bezette gebied daadwerkelijk te verlaten, ruim 1600 mannen en 48 vrouwen.

Naamsverandering of naamsaanneming

Het Nationaal Archief bewaart archiefstukken over naamsaanneming in Zuid-Holland in het eerste kwart van de 19 eeuw, en over wijziging van geslachtsnamen in heel Nederland tot circa 1950. In deze onderzoeksgids vindt u aanwijzingen voor onderzoek.

 

Tweede Wereldoorlog: Oorlogsgetroffenen: Sinti en Roma slachtoffers

Bij het Nationaal Archief bevindt zich het archief van de Stichting Rechtsherstel Sinti en Roma (archiefinventaris 2.25.44). Deze Stichting werd in het jaar 2000 in het leven geroepen om dertig miljoen gulden te verdelen onder Sinti en Roma die tijdens de Tweede Wereldoorlog aan vervolging hadden blootgestaan.

Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Zuid-Holland voor 1811

In het Nationaal Archief vindt u de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van de meeste plaatsen in Zuid-Holland. Van een aantal Zuid-Hollandse plaatsen zijn de DTB-boeken echter te vinden in het gemeentelijk archief. Dat geldt voor deze plaatsen: Delft, Den Haag, Dordrecht, Gorinchem, Gouda, Leiden, Rotterdam, Schiedam, Vlaardingen en Voorburg.

Termen:

vorige
1 2 3 4
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in