Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Onderwerp

Voogdijregisterkaarten: overzicht Kantongerechtarchieven Zuid-Holland vanaf 1930

Hier vindt u een overzicht van de kantongerechtarchieven vanaf 1930 die bij het Nationaal Archief aanwezig zijn.

Termen:

Voogdijregisterkaarten van geborenen in de periode ca. 1909 – ca. 1971(1958) in de provincie Zuid-Holland

Voogdij is het wettelijk gezag over minderjarigen die niet (meer) onder de ouderlijke macht staan. Voogdij wordt uitgeoefend door een voogd(es), die door de rechter of bij testament wordt benoemd.

Voogdijregisterkaarten in kantongerechtarchieven

Onderzoek doen naar een voogdijregisterkaart

Kentekenbewijzen: rijvergunningen en nummerbewijzen motorvoertuigen, 1898-1950

Vóór 1898 is er in Nederland geen regelgeving die met de aanwezigheid van auto’s rekening houdt. In dat jaar komt er een nieuw reglement Bepalingen van politie betreffende het gebruik maken van wegen en paden onder beheer van het rijk (Staatsblad 1898 nr. 25).

Termen:

Kaarten en tekeningen: algemeen

Het Nationaal Archief beheert de grootste en belangrijkste collectie kaarten en tekeningen in Nederland. Die collectie bestaat uit zo’n 300.000 items verdeeld over 100 archieven en gaat terug tot de late middeleeuwen.

Termen:

Tweede Wereldoorlog: Verzet in Nederland

Het verzet in Nederland is de verzamelnaam voor alle personen en groeperingen die in 1940-1945 op de een of andere manier weerstand boden aan de Duitse bezetter. Er zijn verschillende vormen van verzet te onderscheiden: passief tegenover actief; openlijk tegenover ondergronds; gewelddadig tegenover niet-gewelddadig.

Passagierslijsten

Passagierslijsten kunnen een mooie bron zijn voor genealogisch onderzoek. Helaas zijn ze slechts sporadisch bewaard gebleven. Deze lijsten horen thuis in de archieven van de scheepvaartmaatschappijen maar de meeste daarvan hebben de tand des tijds niet doorstaan of zijn niet toegankelijk. 

Echtscheidingen

Bent u op zoek naar een echtscheiding, uitgesproken door een rechtbank in de provincie Zuid-Holland? Bij het Nationaal Archief bewaren we de vonnissen van de rechtbanken van Dordrecht (tot en met 1989), Den Haag (tot en met 1989) en Rotterdam (tot en met 1989). Voor een recenter vonnis dient u zich tot de rechtbank zelf te wenden.

Echtscheidingen uit de periode 1838-1939

Wie bij familieonderzoek stuit op een echtscheiding, zal vaak het naadje van de kous willen weten. Waarom gingen deze voorouders uit elkaar? De archieven van de rechtbank kunnen daarbij helpen. Uit het verzoek om tot scheiding te mogen overgaan en uit de uitspraak van de rechtbank kunnen de verhoudingen tussen het echtpaar soms nauwkeurig worden gereconstrueerd.

Termen:

Tweede Kamerstukken

De Staten-Generaal, sinds 1815 opgedeeld in de Tweede en Eerste Kamer, is sinds 1814 de volksvertegenwoordiging van Nederland. Samen beoordelen en wegen de beide Kamers wetsvoorstellen van de regering en controleren de begroting. De Tweede Kamer heeft bovendien het recht van initiatief waarmee Kamerleden zelf wetsvoorstellen in kunnen dienen.

Termen:

Uithuisplaatsing in de provincie Zuid-Holland

Minderjarigen staan onder gezag. Dit gezag wordt in vrijwel alle gevallen uitgeoefend door de ouders. Van overheidswege zijn er maatregelen mogelijk als het gezag niet (meer) op de juiste wijze door de ouders wordt uitgeoefend. De rechter kan ingrijpen in de juridische verhouding tussen ouders en minderjarige kinderen.

Termen:

vorige
1 2 3 4
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in