Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Onderwerp

Nederlandse Beheersinstituut (NBI)

Het Nederlandse Beheersinstituut (NBI) was na de Tweede Wereldoorlog belast met het beheer, bestuur of bewind van vermogens. De vermogens waren onder meer van politieke delinquenten en niet teruggekeerde joden.

In dit archief zijn de dossiers van dit vermogensbeheer te vinden. Ze zijn gesteld op naam van de persoon en op naam van het bedrijf waarvan het vermogen werd beheerd.

Informatieoverzicht Neerhalen Vlucht MH17

Het informatieoverzicht is opgesteld om te inventariseren welke informatie rondom het neerhalen van vlucht MH17 aanwezig is bij de betrokken organisaties. De informatie die wordt opgenomen in het overzicht wordt door de betrokken organisaties blijvend bewaard en zal in de toekomst naar het Nationaal Archief worden overgebracht.

Overzicht van archieven over de VOC in het Nationaal Archief

Let op: in verband met digitalisering zijn nummers uit een aantal inventarissen niet beschikbaar. Voor andere archieven is de digitalisering afgerond. De scans zijn dan beschikbaar op deze website.

Termen:

Voogdijregisterkaarten: overzicht Kantongerechtarchieven Zuid-Holland vanaf 1930

Hier vindt u een overzicht van de kantongerechtarchieven vanaf 1930 die bij het Nationaal Archief aanwezig zijn.

Termen:

Voogdijregisterkaarten van geborenen in de periode ca. 1909 – ca. 1971(1958) in de provincie Zuid-Holland

Voogdij is het wettelijk gezag over minderjarigen die niet (meer) onder de ouderlijke macht staan. Voogdij wordt uitgeoefend door een voogd(es), die door de rechter of bij testament wordt benoemd.

Voogdijregisterkaarten in kantongerechtarchieven

Onderzoek doen naar een voogdijregisterkaart

Kentekenbewijzen: rijvergunningen en nummerbewijzen motorvoertuigen, 1898-1950

Vóór 1898 is er in Nederland geen regelgeving die met de aanwezigheid van auto’s rekening houdt. In dat jaar komt er een nieuw reglement Bepalingen van politie betreffende het gebruik maken van wegen en paden onder beheer van het rijk (Staatsblad 1898 nr. 25).

Termen:

Kaarten en tekeningen: algemeen

Het Nationaal Archief beheert de grootste en belangrijkste collectie kaarten en tekeningen in Nederland. Die collectie bestaat uit zo’n 300.000 items verdeeld over 100 archieven en gaat terug tot de late middeleeuwen.

Termen:

Tweede Wereldoorlog: Verzet in Nederland

Het verzet in Nederland is de verzamelnaam voor alle personen en groeperingen die in 1940-1945 op de een of andere manier weerstand boden aan de Duitse bezetter. Er zijn verschillende vormen van verzet te onderscheiden: passief tegenover actief; openlijk tegenover ondergronds; gewelddadig tegenover niet-gewelddadig.

Passagierslijsten

Passagierslijsten kunnen een mooie bron zijn voor genealogisch onderzoek. Helaas zijn ze slechts sporadisch bewaard gebleven. Deze lijsten horen thuis in de archieven van de scheepvaartmaatschappijen maar de meeste daarvan hebben de tand des tijds niet doorstaan of zijn niet toegankelijk. 

Echtscheidingen

Bent u op zoek naar een echtscheiding, uitgesproken door een rechtbank in de provincie Zuid-Holland? Bij het Nationaal Archief bewaren we de vonnissen van de rechtbanken van Dordrecht (tot en met 1989), Den Haag (tot en met 1989) en Rotterdam (tot en met 1989). Voor een recenter vonnis dient u zich tot de rechtbank zelf te wenden.

vorige
1 2 ... 5
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in