Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Magazine

Nieuw Nationaal Archief Magazine 2010/4: Tijden veranderen


Het laatste nummer van het Nationaal Archief Magazine van 2010 is tevens het laatste nummer van het Magazine in zijn huidige vorm. Met ingang van 2011 wordt het Magazine ondergebracht bij een professionele uitgever van tijdschriften, namelijk Senior Publications Nederland BV. Deze uitgever brengt sinds kort het nieuwe blad Geschiedenis op de Nederlandse en Vlaamse markt.

Termen:

Prijsvragen Willem-glossy


Sinds kort ligt de glossy Willem (Alles wat u móet weten over het koninkrijk) in de winkels.
Alles wat u altijd al wilde weten over Willem, maar nooit durfde te vragen, kunt u nu te weten komen door het blad Willem te kopen. U kunt dan ook een prijs winnen.

Hollandse Willem


Willem schrijft geschiedenis! Hollandse geschiedenis, om precies te zijn. Vanaf vandaag ligt de Willem-glossy in de winkels: Een blad vol met foto’s, afbeeldingen van archiefstukken en allerlei weetjes over Hollandse adellijke Willems en wat minder bekende Willems zonder koninklijk bloed. Ook vrouwelijke Willems zoals koningin Wilhelmina en Wilhelmina Drucker komen aan bod.

Nationaal Archief Magazine 2009/1


Nederland België

Het Nationaal Archief Magazine besteedt in dit nummer aandacht aan de rol van onze zuiderburen bij de totstandkoming van het Twaalfjarig Bestand in 1609. Regerend Aartshertog Albrecht was geen zetbaas van Spanje, hij onderhandelde doelbewust over de tijdelijke vrede en verdient eerherstel.

Nieuw Nationaal Archief Magazine: 'Not to Dutch'


Na vier jaar diplomatieke en militaire strijd om Nederlands-Indië, droeg Nederland in 1949 de soevereiniteit over aan de nieuwe Repoeblik Indonesia. Het hoofdartikel ‘Afscheid van Indië’ vertelt over de zoektocht naar buitenlandse bronnen over de dekolonisatie van Nederlands-Indië.

‘Dank je wel Drees!’


Bedankbrieven AOW’ers aan Willem Drees bewaard bij het Nationaal Archief

Nationaal Archief Magazine 2006/2


Naast het artikel over het Hongaarse familiearchief leest u in het nieuwe Nationaal Archief Magazine onder meer over het faillissement van Rembrandt en over Marga Klompé als Miss Crèche.

Nationaal Archief Magazine 2006/1


Onrust te allen tijde voorkomen

De ramp met de kerncentrale in Tsjernobyl leerde dat in geval van een ramp openheid van groot belang is. Heeft de landelijke overheidlering getrokken uit wat er toen mis ging in de informatievoorziening? Het Nationaal Archief Magazine spitte in het archief van Binnenlandse Zaken voor de lessons learned uit 1986. Kan de burger nu rustig slapen?

Nieuw Nationaal Archief Magazine


Achter de feiten aan: Emigratiebeleid en emigrantenlevens in archieven

Nationaal Archief Magazine 2004/4


Archief van een tv-pionier

Erik de Vries liet zijn persoonlijk archief aan het Nationaal Archief na. Een archief dat in het teken staat van zijn liefde voor het medium televisie. Hij was de belangrijkste man achter de schermen toen op 1 oktober 1951 de eerste officiële uitzending in Nederland de lucht inging.

vorige
1 2
Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in