Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Locatie

Kaarten en tekeningen: topografische kaarten van Nederland

Bij vrijwel elk historisch onderzoek met kaarten verdient het aanbeveling zowel moderne als oudere topografische kaarten te gebruiken. Dit vereenvoudigt de oriëntatie en de interpretatie van de oude en soms grootschalige kaarten en tekeningen. Deze onderzoeksgids helpt u bij het zoeken naar topografische kaarten en bij het gebruik er van.

Termen:

Inzage in beperkt openbaar archief

Het overgrote deel van de archieven die in het Nationaal Archief worden bewaard is volledig openbaar en daarmee zonder meer ter inzage in de studiezaal. Een klein deel van de archieven is echter nog niet of beperkt openbaar.

Ministerie van Buitenlandse Zaken

Het Nationaal Archief beheert veel archieven die afkomstig zijn van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Wanneer u op zoek bent naar stukken uit het archief van Ministerie van Buitenlandse Zaken, zoals ratificaties van verdragen, stukken over de Volkenbond of stukken van ambassades of gezantschappen, is het soms lastig om uit te maken welk archief van het ministerie u daarvoor nodig heeft.

Overzicht van archieven over Suriname in het Nationaal Archief

In oktober 2009 hebben Suriname en Nederland overeenstemming bereikt over de overdracht van de Surinaamse archieven. Deze archieven zijn gevormd door het Nederlandse bestuur in Suriname en waren in beheer van het Nationaal Archief.

Termen:

Overzicht van archieven over Nieuw-Nederland

De Nederlandse aanwezigheid in Noord-Amerika strekt zich uit over de periode 1609  tot 1664. In 1624 werd de kolonie Nieuw-Nederland gesticht. In 1667 deed de Republiek der Verenigde Nederland bij de Vrede van Breda officieel afstand van haar bezitting. Er zijn in verschillende landen archieven bijgehouden over deze periode:

Termen:

Plantages op Curaçao

Het eiland Curaçao kende geen grote plantages zoals in bijvoorbeeld Suriname, daarom spreekt men vaak van ‘plantages en tuinen’. Op de circa honderd plantages werden nauwelijks exportproducten verbouwd, maar vooral voedsel voor het eiland zelf. Naast het vee dat men hield voor het vlees en zuivelproducten leefde ze van de zogeheten ‘kleine maïs’, eigenlijk gierst.

Plantages in Suriname

Let op: In verband met conservering, digitalisering en overdracht aan Suriname zijn in de komende periode veel archieven met betrekking tot Suriname niet (meer) raadpleegbaar. Originele archieven worden overgebracht naar Suriname en zullen straks in het Nationaal Archief alleen nog digitaal kunnen worden geraadpleegd.

Overzicht van gevangenisarchieven bij het Nationaal Archief

In het Nationaal Archief zijn de archieven van (voormalige) gevangenissen uit de provincie Zuid Holland ondergebracht:

 
Brielle 1843-1889 archiefinventaris 3.05.27
Huis van Arrest. (Zeer onvolledig bewaard gebleven),

Militairen: Onderofficieren en soldaten bij het leger in West-Indië 1815-1950

Bij het Nationaal Archief bevinden zich de zogeheten stamboekregistraties van beroepsmilitairen in West-Indië. Hierin werden de gegevens bijgehouden van de militairen die waren gelegerd in West-Indië. Dat wil zeggen in Suriname, de Nederlandse Antillen of langs de kust van Guinee in Afrika. Er zijn verschillende series stamboeken die ieder een eigen naam hebben.

Termen:

Militairen: Onderofficieren en soldaten bij het Koninklijk Nederlandsch-Indisch Leger (KNIL) 1815-1950

Registraties

Bij het Nationaal Archief worden de stamboekregistraties van onderofficieren en manschappen van het KNIL in Oost-Indië bewaard. De registraties betreffen in principe alleen het Europees of daarmee gelijkgesteld beroepspersoneel. Daarnaast zijn er nog registraties van de uit Afrika aangeworven militairen.

Termen:

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in