Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kamers van Koophandel

Door werkzaamheden is het aanmaken van profielen en reserveren van archiefstukken niet mogelijk. Dit duurt naar verwachting tot zaterdagavond.

Bedrijvenregister Zuid-Holland


Wie op zoek wil gaan naar Zuid-Hollandse bedrijven uit het verleden, kan terecht in het Bedrijvenregister. Een database van 296.765 records maakt 1500 meter archief toegankelijk. De database vormt een toegang op de vervallen dossiers van het Handelsregister die ondergebracht zijn bij het Nationaal Archief.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in