Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Inktvraat

Project Metamorfoze op televisie


Op zaterdag 18 augustus zond de AVRO een halfuur durende documentaire uit over het conserverings- en verfilmingsproject Metamorfoze. Het Nationaal Archief is evenals de Koninklijke Bibliotheek partner in dit prestigieuze project dat als doel heeft om het papieren erfgoed te behouden.

Nieuw Nationaal Archief Magazine: 'Not to Dutch'


Na vier jaar diplomatieke en militaire strijd om Nederlands-Indië, droeg Nederland in 1949 de soevereiniteit over aan de nieuwe Repoeblik Indonesia. Het hoofdartikel ‘Afscheid van Indië’ vertelt over de zoektocht naar buitenlandse bronnen over de dekolonisatie van Nederlands-Indië.

Tien jaar 'Metamorfoze'


Papier is geduldig maar niet tot in het oneindige. Als er niets aan conservering gebeurt, gaan heel veel papieren documenten onherroepelijk verloren. Het nationaal conserveringsprogramma 'Metamorfoze' (een samenwerkingsverband tussen de Koninklijke Bibliotheek en het Nationaal Archief) probeert dit een halt toe te roepen.

Europese samenwerking in de strijd tegen inktvraat


Tekeningen van Rembrandt en Guercino die vervagen en het archief van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC) waar de gaten in vallen: als onderzoekers geen oplossing vinden voor de sluipende documentziekte inktvraat, is de toekomst van duizenden kunstwerken en eeuwenoude archieven wereldwijd onzeker.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in