Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Nederlands-Indië bevrijd

Van vrijdag 2 t/m maandag 5 december is het reserveren van archiefstukken en aanmaken van profielen door werkzaamheden niet mogelijk. Actuele informatie vindt u in het nieuwsbericht

Tijdbalk: Tweede Wereldoorlog (1939 - 1/1/1952)
Date: 15/9/1945

Japan verovert in maart 1942 de kolonie Nederlands-Indië, het tegenwoordige Indonesië. Alle Nederlanders worden gevangen gezet. Tijdens de bezetting werkt de latere Indonesische president Soekarno met de Japanners samen. Direct na de Japanse capitulatie roept hij samen met zijn rechterhand Hatta op 17 augustus 1945 de onafhankelijke Republiek Indonesia uit. De Nederlanders weigeren dat te accepteren. Aanvankelijk komen de partijen tot een akkoord, maar als zij het niet eens worden over de uitleg daarvan, grijpt Nederland militair in. Bij deze politionele acties (1947-1948) gaat het er gewelddadig aan toe. Onder druk van het buitenland kan Nederland niet langer om erkenning van Indonesië heen, en in 1949 wordt de soevereiniteitsoverdracht aan Indonesië getekend.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in