Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Wereldoorlogen

Tijdbalk: Tijdbalk Nederlandse geschiedenis (500 - 2009)
Date: 1900 - 1950

De eerste helft van de 20e eeuw wordt bepaald door de twee wereldoorlogen. Weliswaar doet Nederland aan de eerste (1914-1918) niet mee, maar ons land ondervindt er wel consequenties van. Alleen al de stroom Belgische vluchtelingen die de grens overkomen, laat regering en bevolking niet onberoerd. De economische crisis in het interbellum (de periode tussen beide wereldoorlogen) is in feite de aanloop naar de Tweede Wereldoorlog, waarmee Nederland in alle hevigheid wordt geconfronteerd. De verwoestingen, de noden en de systematische uitroeiing van de joden schokken de samenleving. Maar ook de scheiding in
de samenleving tussen wie vóór de Duitse bezetter is en wie zich daar verre van houdt, is een gegeven dat nog vele tientallen jaren zal doorwerken.

Technische nieuwigheden

Op het terrein van de techniek profiteert de bevolking van vele vernieuwingen. De meest in het oog springende zijn het vliegtuig en de radio. Zij maken vele afstanden overbrugbaar. Alleen al hierdoor wordt de relatie tussen Nederland en zijn overzeese gebiedsdelen een andere: men kan rechtstreeks spreken met de andere kant van de wereld en er zelfs in twee dagen heen reizen!

Naoorlogs Nederland

De eerste jaren na de Tweede Wereldoorlog vormen de aanzet tot een andere tijd: geen doorbraak in de vaderlandse politieke verhoudingen, zoals menigeen hoopt. Maar wel een herschikking van de internationale verhoudingen, waarin Nederland een plaats krijgt in het westelijke machtsblok. Het krijgt de naam Noord-Atlantische Verdragsorganisatie (NAVO).

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in