Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Pruiken en revoluties

Tijdbalk: Tijdbalk Nederlandse geschiedenis (500 - 2009)
Date: 1700 - 1800

In de 18e eeuw is Nederland geen grote mogendheid meer. Engeland, Frankrijk en Duitsland overvleugelen de Republiek alleen al door hun grotere bevolking en rijkere hulpbronnen. De Nederlandse handel krijgt zware concurrentie. Binnenslands treedt een sociale ontwikkeling op die aan het eind van de eeuw geweldige gevolgen zal hebben. Vooral in Holland, maar ook in enkele andere gewesten groeit de afstand tussen de regenten, de in de handel rijk geworden
kooplieden, en de burgerij. De regenten tonen hun macht in het bestuur van stad en gewest en maken daarvan op gepaste en ongepaste wijze gebruik. Het verzet groeit en komt halverwege de eeuw tot uiting in belastingoproeren en acties van schutterijen. De stadhouder grijpt, op verzoek van de opstandelingen, wel in, maar laat de kans liggen om zijn macht te versterken. Naarmate de eeuw vordert zal dat hem duur komen te staan.

Internationale ontwikkelingen

Internationale invloeden, uit Frankrijk en Amerika, leiden in de jaren tachtig opnieuw tot heftige tegenstellingen. Nu heten de partijen patriotten en prinsgezinden. Opnieuw wint de stadhouder in 1787, zij het niet zonder buitenlandse hulp, maar het is voor het laatst. De revolutie in Frankrijk en België slaat in 1794 en 1795 over naar Nederland.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in