Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Statuut van het Koninkrijk der Nederlanden

Tijdbalk: Tijdbalk Nederlandse geschiedenis (500 - 2009)
Date: 1954

De in Amerika gelegen delen van het koninkrijk wensen zich, anders dan het eilandenrijk in Oost-Azië, niet los te maken, maar zij willen wel een grotere zelfstandigheid en gelijkgerechtigheid binnen het staatsverband. 

 

Suriname en de Nederlandse Antillen

Nadat in Nederland de bepalingen in de grondwet die daarvoor een hindernis vormen, zijn aangepast, komt in 1954 het Statuut voor het koninkrijk tot stand. Daardoor worden Suriname en de Nederlandse Antillen zelfstandige delen van het koninkrijk, met een eigen regering. Er komt een koninkrijksregering waarin de beide landsdelen zijn vertegenwoordigd via een gevolmachtigd minister. De rijksdelen krijgen zelfbeschikkingsrecht. Typerend is dat men als bindmiddel voor het koninkrijk de kroon ziet, die wordt gedragen door koningin Juliana en haar wettige opvolgers.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in