Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Watersnoodramp

Tijdbalk: Tijdbalk 445945
Date: 1953

In de nacht van 31 januari op 1 februari 1953 wordt Nederland opgeschrikt door een zware noordwesterstorm, die gepaard gaat met hoog water. Op vele plaatsen breken de dijken door en een aantal Zeeuwse eilanden en delen van Noord- Brabant en Zuid-Holland lopen onder – in totaal zo’n 141.000 hectare.

 

Rampzalige gevolgen

Bijna 49.000 huizen en boerderijen worden getroffen, waarvan ruim 8.000 zwaar of onherstelbaar. Er worden 100.000 à 110.000 personen geëvacueerd, maar voor 1.835 mensen is de ramp fataal. Tienduizenden stuks vee overleven de ramp niet.

 

Deltawerken

Nog diezelfde maand stelt de regering de Deltacommissie in, die het Deltaplan ontwerpt. Het uitgebreide Deltaplan voorziet in de aanleg van talloze dammen, dijken en waterkeringen. De afsluiting van het indrukwekkende project zal pas in 1997 plaatsvinden.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in