Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Noodwet ouderdomsvoorziening (Drees) - opbouw verzorgingsstaat

Tijdbalk: Tijdbalk Nederlandse geschiedenis (500 - 2009)
Date: 1947

De Nederlandse verzorgingsstaat krijgt na de Tweede Wereldoorlog geleidelijk aan vorm en inhoud. Koningin Wilhelmina vraagt de Sociaal-Democratische Arbeiderspartijleider

Willem Drees samen met Willem Schermerhorn het eerste naoorlogse kabinet samen te stellen.

  

Pensioen voor alle ouderen

Drees wordt minister van Sociale Zaken en blijft dat tot 1948. Met zijn Noodwet Ouderdomsvoorziening verschaft hij in 1947 alle bejaarden, of zij nu premie betaald hebben of niet, een matig pensioentje. Deze grondslag van de verzorgingsstaat bezorgt hem de koosnaam ‘vadertje Drees’. In 1956 neemt de regering, als vervolg op de Noodwet, de

Algemene Ouderdomswet aan.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in