Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Lodewijk Napoleon wordt koning

Tijdbalk: Tijdbalk Nederlandse geschiedenis (500 - 2009)
Date: 1806

In 1806 houdt de Bataafse Republiek in Nederland op te bestaan. De Franse keizer Napoleon ontbindt de Republiek om zijn greep op Nederland te versterken en een bolwerk tegen Engeland te vormen. Hij maakt van Nederland een koninkrijk, met zijn broer Lodewijk Napoleon aan het hoofd.

Lodewijk Napoleon, 'un roi hollandais'

Koning Lodewijk Napoleon doet alles om ‘un roi hollandais’ te zijn. Hij wil het land tot een eenheid smeden. Hij doet zo zijn best dat zijn eenheidspolitiek regelmatig tegen de
Franse belangen indruist. In 1810 moet hij afstand doen van de troon en wordt Nederland ingelijfd bij Napoleons keizerrijk. Nederland blijft dan nog drie jaar lang Frans gebied.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in