Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Watergeuzen nemen Den Briel in

Tijdbalk: Tijdbalk Nederlandse geschiedenis (500 - 2009)
Date: 1/5/1572

De watergeuzen zijn zeerovers. Onder hen bevinden zich veel vluchtelingen voor het regime van de Spaanse landvoogd Alva. Door hun plunderingen zijn ze niet geliefd bij het volk.

In naam van Oranje

Vanaf 1568 zet Willem van Oranje de geuzen in tegen Spanje. Zonder zijn toestemming, maar wel in naam van de prins van Oranje nemen de watergeuzen op 1 april 1572 de kleine havenstad Den Briel (of: Brielle) in.

Andere steden volgen

Na Den Briel sluiten veel steden in Holland en Zeeland zich bij de Opstand aan. In de Nederlandse geschiedenisboekjes staat dan ook dat Alva in 1572 zijn ‘bril’ (dat wil zeggen Brielle) verliest. Tot op vandaag wordt deze heugelijk gebeurtenis gevierd.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in