Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

VOC-voorouders

VOC-schepen voor de Chinese kust

Introductie

Veel Nederlanders stammen af van een VOC-opvarende, maar zijn zich hier niet van bewust. Het Nationaal Archief interviewde nakomelingen die wel weten wie hun voorouders zijn bij de compagnie. Wat betekent dit VOC-verleden vandaag de dag nog voor hen en wat hebben hun voorouders aan erfgoed nagelaten? Wekelijks verschijnt er een nieuw interview.

Waar kan ik mijn voorouder terugvinden?

Zoeken in de scheepssoldijboeken
Zoeken in de Oost-Indische testamenten

Heeft u hulp nodig bij uw eigen onderzoek?

Maak dan gebruik van onze handige themapagina's en onderzoeksgidsen. 

Samuel Valentijn

Jasper en Rutger Brood, zijn nazaten van VOC-ziekentrooster Samuel Valentijn

Bekijk het interview met Jasper en Rutger Brood

Rutger en Jasper Brood

Bekijk het interview met Henk Swellengrebel

Bekijk het interview met Henk Swellengrebel

Swellengrebel

Henk Swellengrebel, nakomeling van Hendrik Swellengrebel (1700-1760), gouverneur van de Nederlandse Kaapkolonie. 

Van Foreest

Pieter van Foreest, nakomeling van Jacob van Foreest, bewindhebber van de VOC

 De geschiedenis van de familie Van Foreest is eeuwen terug te traceren. Natuurlijk in archieven, maar ook in museumcollecties en gebouwd erfgoed. 

Bekijk het interview met Pieter van Foreest

Verwacht 30 maart (Van Foreest) Familiegeschiedenis in het museum

Van Citters

Aernout van Citters

Na de val van Antwerpen in 1585 vestigen de voorouders van Aernout van Citters zich in Middelburg. Eeuwenlang blijven de Van Citters een echte Zeeuwse familie.

Groeninx van Zoelen

Catharina Groeninx van Zoelen

In Ridderkerk bevindt zich een van de best bewaarde buitenplaatsen van Nederland: Huys ten Donck.

Bijzonder is dat Huys ten Donck nog steeds in bezit is van een nakomeling van Otto Groeninx van Zoelen, die het ooit liet bouwen. 

Crommelin

Rob Crommelin

Rob Crommelin, nakomeling van Jan Albert Sichterman, directeur van de VOC-vestiging in Bengalen.

Hugo Boreel

Hugo Boreel,  nakomeling van Jacob, Pieter en Willem Boreel

Verschillende leden uit de familie Boreel maken in de zeventiende eeuw deel uit van de VOC. Hugo Boreel vertelt over zijn voorouders bij de VOC.

Valentijn

Lida Valenteijn en Leo Valentijn Nakomelingen van Cupido van Bougis, later Cornelis Valentijn (voormalige slaaf)

Lida de Waard-Valenteijn en Leo Valentijn, nakomelingen van de tot slaaf gemaakte Cornelis Valentijn, die met een VOC-schip van Kaap de Goede Hoop naar Enkhuizen kwam en daar ging werken voor de VOC.

Philippa van Loon

Philippa van Loon, Nakomeling van Willem van Loon, medeoprichter van de VOC

Nakomeling van Willem Janszoon van Loon, medeoprichter van de Verenigde Oost-Indische Compagnie.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in