Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Themapleinen

Een themaplein geeft een overzicht van de belangrijkste bronnen binnen het Nationaal Archief over een bepaald thema. U vindt er bijvoorbeeld afbeeldingen en links, verwijzingen naar archieven en indexen en tips over het doen van onderzoek.

  • VOC

    Ontdek in de archieven het roemruchte verleden van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden dat in de Gouden Eeuw als handelsmacht de wereldzeeën beheerst. In 1602 wordt de Verenigde Oost-Indische Compagnie opgericht. De Staten-Generaal verlenen de Compagnie het alleenrecht om in het gebied tussen Kaap de Goede Hoop en Kaap Hoorn handel te drijven.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in