Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Koloniaal en Handelsverleden

Koloniaal en Handelsverleden

Probolinggo

Achtergrond

Ontdek in de archieven het roemruchte verleden van de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden dat in de Gouden Eeuw als handelsmacht de wereldzeeën beheerst.

Al in de Middeleeuwen wordt, met de lucratieve graan-, zout- en houthandel in het Oostzeegebied, het fundament gelegd voor deze handelsmacht.

In 1602 wordt de Verenigde Oost-Indische Compagnie opgericht. De Staten-Generaal verlenen de Compagnie het alleenrecht om in het gebied tussen Kaap de Goede Hoop en Kaap Hoorn handel te drijven. In twee eeuwen bouwt de onderneming een indrukwekkend handels- en koloniaal imperium op. Oost-Indiëvaarders verschepen kostbare ladingen peper, nootmuskaat en foelie, tabak, koffie en thee, maar ook textiel, opium en porselein.

In 1621 wordt de West-Indische Compagnie opgericht die het recht van kaapvaart krijgt. Later speelt de WIC een rol in de slavenhandel. En in de West-Indische koloniën.

Indexen

Verschillende koloniale en handels archieven zijn door middel van een index zo ontsloten, dat u kunt zoeken op persoonsnamen of onderwerpen. 

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in