Sorry, you need to enable JavaScript to visit this website.

Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Privacy

Artikel 1 Inleiding

 1. Voor Het Genootschap voor het Nationaal Archief is een verantwoorde omgang met gegevens van de bezoeker van groot belang. Persoonlijke gegevens worden zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Het Genootschap voor het Nationaal Archief houdt zich hierbij aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens daaraan stelt.

Artikel 2 Omgaan met persoonsgegevens

 1. Ten behoeve van de dienstverlening legt Het Genootschap voor het Nationaal Archief persoonlijke gegevens van bezoekers/klanten vast in een bestand. Bezoekers vullen deze gegevens eigenhandig in, en kunnen deze aanpassen, in de "Mijn Profiel"-module van de website www.gahetna.nl. Het Genootschap voor het Nationaal Archief gebruikt deze gegevens vervolgens uitsluitend om het online bestellen van producten mogelijk te maken.

 2. Een aantal gegevens kan worden uitgewisseld met een derde partij die voor de uitvoering van de bestelling zorg draagt. Deze derde partij is in dergelijke gevallen eveneens gebonden aan het in deze privacyverklaring bepaalde.

Artikel 3 Uw rechten

 1. Het Genootschap voor het Nationaal Archief wil duidelijk zijn over de wijze waarop zij met de persoonsgegevens van de bezoeker omgaat. Deze Verklaring wil daar een bijdrage aan leveren. Mocht u echter vragen hebben over de wijze waarop Het Genootschap voor het Nationaal Archief met uw persoonsgegevens omgaat, dan kunt u een bericht sturen naar Het Genootschap voor het Nationaal Archief.

 2. U kunt ook een bericht sturen aan Het Genootschap voor het Nationaal Archief als u uw eigen gegevens wilt laten verwijderen.

Daarnaast kunt u doorgeven dat u niet langer prijs stelt op het per e-mail of per post ontvangen van aanbiedingen.

Artikel 4 Cookies

 1. Het Genootschap voor het Nationaal Archief maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'.

Een cookie is een bestand dat door een website geplaatst wordt op de computer van de sitebezoeker met als mogelijke doelen:

 • Functioneel: om het gebruik van de website te vergemakkelijken, bijvoorbeeld om de bezoeker bij herhaalbezoek te herkennen, inloggen te versnellen en formulieren versneld in te vullen. 

 • Analytisch: om bezoekstatistieken te verzamelen en deze met name te kunnen gebruiken voor verdere verbetering en vernieuwing van de website. 

 • Commercieel: om het klikgedrag van de individuele bezoeker te volgen en op basis van deze informatie commerciële acties te doen, bijvoorbeeld het aanbieden van specifieke informatie naar aanleiding van specifiek klikgedrag.

De website www.gahetna.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies.

Artikel 5 Melding

 1. De verwerking van persoonsgegevens (zoals naam, adres, woonplaats en telefoonnummer, uw zoekprofiel) is aangemeld bij het College Bescherming Persoonsgegevens in Den Haag door Het Genootschap voor het Nationaal Archief, de verantwoordelijke voor de persoonsgegevens.

Artikel 6 Wijzigingen

 1. Het Genootschap voor het Nationaal Archief behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze Verklaring. Controleer daarom regelmatig deze Verklaring. 

Den Haag, 15 maart 2011

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in