Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Privacyverklaring Nationaal Archief

Het Nationaal Archief beheert archieven van de rijksoverheid die voor blijvende bewaring in aanmerking komen. Wij verwerken persoonsgegevens om onze wettelijke taken uit te voeren.

U deelt persoonsgegevens met ons als u archiefstukken wilt raadplegen en contact met ons hebt. Bijvoorbeeld uw naam, telefoonnummer of e-mailadres, maar ook het IP-adres van uw computer. Het gaat om alle gegevens die we met u in verband kunnen brengen als gevolg van ons contact met elkaar.

Uw privacyrechten

Wilt u weten welke persoonsgegevens van u wij hebben vastgelegd? Dan maakt u gebruik van het 'Recht van inzage'. Of wilt u uw gegevens wijzigen of laten verwijderen en zo gebruik maken van het 'Recht op correctie'? Dan kunt u ons hierom vragen.

U kunt een e-mail sturen naar info@nationaalarchief.nl of een brief naar:

Het Nationaal Archief
Postbus 90520
2509 LM DEN HAAG

Voor het bevestigen van uw identiteit kunnen wij u vragen naar een kopie van een geldig identiteitsbewijs. Hoe een veilige kopie gemaakt kan worden, vindt u op Rijksoverheid.nl. We kunnen u ook vragen om aanvullende informatie met betrekking tot uw verzoek.

Binnen vier weken krijgt u een reactie.

Persoonsgegevens in archieven

Voor persoonsgegevens die in overgedragen archieven voorkomen gelden een aantal rechten niet. Zo kunt u geen persoonsgegevens laten verwijderen uit overgedragen archieven en geldt het recht van inzage niet onverkort. Ook is het niet mogelijk om onjuiste persoonsgegevens te laten wijzigen. In het laatste geval kunt u wel uw eigen lezing laten toevoegen.

Beveiliging persoonsgegevens

Wij zijn verplicht onze systemen en persoonsgegevens goed te beveiligen. We gaan zorgvuldig om met de persoonsgegevens die u met ons deelt. Datalekken lossen we op en registreren we. We melden ze ook aan de toezichthouder en aan u als dat nodig is. Als ambtenaar zijn wij verplicht tot geheimhouding van uw persoonsgegevens, voor zover de wet ons niet tot iets anders verplicht. Andere medewerkers hebben een geheimhoudingsverklaring getekend. Alleen geautoriseerd personeel mag uw gegevens inzien en verwerken.

Bewaartermijn persoonsgegevens

Wij bewaren persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het doel waarvoor u uw gegevens verstrekt. En zo lang als de wet ons verplicht persoonsgegevens te bewaren, bijvoorbeeld op grond van de Archiefwet. Hoe lang dat precies is, verschilt.

Privacybeleid en privacyreglement

De manier waarop het Nationaal Archief persoonsgegevens verwerkt is vastgelegd in het Privacybeleid en een Privacyreglement. Het Privacybeleid is het kader waarin is aangegeven aan welke principes het Nationaal Archief zich houdt. Het Privacyreglement is een verdieping van het beleid en laat zien hoe het Nationaal Archief met privacy omgaat.

Privacybeleid Nationaal Archief (op nationaalarchief.nl)
Privacyreglement Nationaal Archief (op nationaalarchief.nl)

Cookies

Het Nationaal Archief maakt bij het aanbieden van haar elektronische diensten gebruik van 'cookies'. Een cookie is een bestand dat door een website geplaatst wordt op de computer van de sitebezoeker.

De website gahetna.nl maakt gebruik van functionele en analytische cookies:

  • Functioneel: om het gebruik van de website te vergemakkelijken, bijvoorbeeld om de bezoeker bij herhaalbezoek te herkennen, inloggen te versnellen en formulieren versneld in te vullen. 

  • Analytisch: om bezoekstatistieken te verzamelen en deze met name te kunnen gebruiken voor verdere verbetering en vernieuwing van de website. 

De website gahetna.nl maakt geen gebruik van commerciële cookies:

  • Commercieel: om het klikgedrag van de individuele bezoeker te volgen en op basis van deze informatie commerciële acties te doen, bijvoorbeeld het aanbieden van specifieke informatie naar aanleiding van specifiek klikgedrag.

Voor de bezoekstatistieken (analytische cookies) maakt gahetna.nl gebruik van Google Analytics. Met Google is een bewerkersovereenkomst gesloten (op 4 oktober 2013 en 26 maart 2018.). Google anonimiseert de IP-adressen en deelt de verzamelde gegevens niet met derden.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in