Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Indexen

Een groot deel van de indexen beschikbaar als open data met een open licentie of verklaring. De wijze waarop over dit materiaal beschikt kan worden verschilt.

Indexen

CollectiegegevensWaarde
CollectieonderdeelIndexrecords
Aantal98 indexen (Ca. 1370.000 records)
Percentage Open Data87%
LicentieCC0 en CC-BY-SA
TechniekDatadump
FormaatXML en CSV

Een groot deel van de indexen is beschikbaar als open data onder een CC0 (94x) verklaring:

Om privacy redenen of omdat indexen met derden zijn gemaakt en destijds onvoldoende rekening is gehouden met auteursrechten vallen 15 indexen (nog) niet onder deze voorwaarden:

Datadump

De Indexen geven individueel aan of er wel of geen open data licentie opziet. Onder andere in het menu Licentie aan de linkerzijde wordt dit aangegeven. Wanneer een open data licentie op het materiaal rust kan er via de link download index (ZIP, xxx.xx KB) een bestand gedownload worden met daarin een XML bestand met de metagegevens van de index inclusief licentie. Ook zit daarin een CSV bestand met de daadwerkelijke content van de index zelf.

Genealogische data

Via het Nationaal Archief zijn de DTB en BS gegevens van Zuid-Holland ingevoerd ten behoeve van Genlias. Deze database is medio 2012 opgegaan in WieWasWie. Van deze database is een export van die genealogische data ook als zip-file (66,1 MB) beschikbaar via deze website.

Verkaufsbücher NBI archief

Tijdens de Tweede Wereldoorlog werden door de Duitsers panden verkocht waarvan de eigenaren veelal Joods waren. In totaal gaat het om circa 7500 transacties. De administratie hiervan werd bijgehouden in de zogeheten Verkaufsbücher. De gegevens uit deze Verkaufsbücher zijn beschikbaar in het bestand verkaufsbucher20170509.zip Dit bestand bevat een .csv bestand met de data en een .txt bestand met een toelichting. Deze data is beschikbaar gesteld onder een CC0 verklaring.

Bron en Licentievermelding

In het geval van een CC-BY-SA licentie dient bij hergebruik de bron (BY) en licentie (Share Alike) correct vermeld te zijn. Hiervoor hebben we richtlijnen. In het geval van Public Domain en CC0 verklaring is dat niet verplicht maar stellen we een bronvermelding wel op prijs. 

De kern van de bronvermelding bestaat uit het Nationaal Archief als instelling plus de naam en locatie van het stuk. Per collectie kan dat verschillen. 

Collectieonderdeel

Bron en Licentievermelding

Verplicht

Indexen

In geval van CC-BY-SA licentie:

Nationaal Archief, Den Haag, [naam index + periode], [naam auteur]. licentie CC-BY-SA

In geval van CC0:

Nationaal Archief, Den Haag, [naam index + periode]

Verplicht in het geval van de indexen die beschikbaar zijn gesteld via CC-BY-SA.

Niet verplicht in het geval van CC0, wordt wel op prijs gesteld

 

Meer informatie

via @gahetNA #opendata of via info@nationaalarchief.nl

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in