Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Actorenregister

Actorenregister

Het actorenregister is database waarmee de organisatorische ontwikkeling van de totale rijksoverheid door de tijd heen geraadpleegd kan worden. Niet alleen kan er gezocht worden in de database met momenteel ruim 3100 records. Ook kunnen er - om dit te visualiseren - tijdbalken en organogrammen mee worden gegenereerd. Het actorenregister is door iedereen te raadplegen via een website van het Nationaal Archief.

Het actorenregister wordt momenteel vooral gebruikt door medewerkers van het Nationaal Archief en Doc-Direkt. Bijvoorbeeld voor informatie die nodig is bij het samenstellen van beslisdocumenten en de daarbij behorende schouwrapportages. En voor hergebruik van informatie, zoals het schrijven van inleidingen op archiefinventarissen.

Daarnaast is het register waardevol voor (digitaal) archiefonderzoek. Het levert namelijk goede bouwstenen (open data, open standaarden en persistent identifiers) voor het geautomatiseerd koppelen van gegevens, bijvoorbeeld over archiefbeschrijvingen en archiefvormers. Uiteindelijk vergemakkelijkt en vergroot dit de opbrengst van aan elkaar gerelateerde  gegevens. Het Archieven Portaal Europa (APE) maakt bijvoorbeeld gebruik van dit principe.

OAI-PMH (actorenregister)

De data kan op twee manieren uit het actorenregister gehaald worden. Individuele records kunnen via de optie EAC-export te vinden aan de rechterbovenzijde van een record. Hiemee wordt een XML export gemaakt van een individueel record in het EAC-CPF format.

De data kan geharvest worden via een OAI-PMH:    

Het <metadataformat> EAC-CPF is te achterhalen via de call:

Met behulp van deze prefix kunnen de individuele records aangeroepen worden:

Specifieke sets actoren kunnen ook aangeroepen worden op basis van de invoerende instelling (de ISIL-code, in EAC-CPF gedefinieerd als agencycode). Hiervoor moeten eerst de aanwezig sets achterhaald worden:  

Vervolgens kan de set-identificatiecode gebruikt worden om de bijbehorden actoren aan te roepen:

De records komen er als XML uit, per keer met 100 stuks. Elke output eindigt met een resumptiontoken waarmee de volgende 100 records opgevraagd kunnen worden. Die vervolgcall ziet er als volgt uit:

De gegevens uit het actorenregister zijn beschikbaar met een CC0 waiver.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in