Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Schenkingen

Helpt u mee een groot publiek in aanraking te laten komen met de Nederlandse geschiedenis?

Elke donatie, groot of klein, is van harte welkom bij het Nationaal Archief. Met deze donaties organiseert het Nationaal Archief tentoonstellingen, educatieve programma’s, lezingen en rondleidingen. Naast de mogelijkheid periodiek te schenken of vriendschap te sluiten kunt u ook een eenmalige gift te doen. Elke bijdrage telt .
Een eenmalige gift is aftrekbaar onder bepaalde voorwaarden. Alleen dat deel van de totale giften op jaarbasis dat hoger is dan 1% (tot maximaal 10%) van uw verzamelinkomen, komt voor aftrek in aanmerking.

Hoe werkt de periodieke schenking

Het voordeel voor u zit in de hoogte van de giftenaftrek in de inkomstenbelasting bij (periodieke) giften. U mag uw gift namelijk met een zogenaamde multiplier van 125% verhogen, voordat u dit bedrag voor de belastingaftrek opgeeft. Als uw gift in een kalenderjaar tussen 1% en 10% van uw verzamelinkomen ligt en minimaal €60 bedraagt, dan is uw schenking fiscaal aftrekbaar. De extra aftrek geldt voor een maximum aan giften van €5000 per jaar. Indien u jaarlijks meer dan €5000 schenkt, dan is ook dit extra bedrag aftrekbaar, maar dan zonder de multiplier. De multiplier is uitsluitend van toepassing op giften aan culturele ANBI’s.

Rekenvoorbeeld

Stel, u schenkt €1000 per jaar aan Het Genootschap voor het Nationaal Archief. Dan mag u dit bedrag verhogen tot 125%, dus tot €1250, voordat u het aftrekt van de inkomstenbelasting. Valt u in het toptarief van 52%? Dan krijgt u van iedere geschonken €1000 maar liefst €650 van de fiscus terug (52% van €1250). Een gift van €1000 kost u dan nog maar €350 (zonder multiplier €480). U kunt er dus ook voor kiezen het extra fiscale voordeel van €250 aan Het Genootschap te schenken, zonder dat het u iets extra’s kost.

Notariële akte niet meer nodig

Vanaf 1 januari is het niet meer nodig om een periodieke schenking vast te leggen in een notariële akte. Periodieke schenkingen kunnen via een eenvoudig schenkingsovereenkomst worden geregeld. Een model van deze overeenkomst is te downloaden via de website van de belastingdienst.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in