Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Welke archieven/gegevens heeft u digitaal?

Het Nationaal Archief bewaart ruim 110 kilometer archiefstukken in de depots. Van deze enorme hoeveelheid papieren is maar een heel klein deel digitaal beschikbaar. In het algemeen kan gezegd worden dat u voor het inzien van archiefstukken naar de studiezaal in Den Haag moet komen.

Wat is er wél digitaal?

Archiefinventarissen

Wij bewaren honderden archieven. Van de VOC, de KNVB, de Tweede Kamer, om maar een paar belangrijke te noemen. Bij ieder archief hoort een archiefinventaris. In een archiefinventaris vindt u beschrijvingen - vaak heel in het algemeen - van de stukken die in dat specifieke archief zitten. Alle archiefinventarissen zijn online te bekijken. Let op: de stukken die in deze archiefinventarissen beschreven zijn dus nog niet (of alleen in een heel enkel geval) online beschikbaar.

Bekijk en zoek in het overzicht van archiefinventarissen

Foto’s

Het grootste gedeelte van onze foto's kunt u online bekijken.

Bekijk en zoek in de fotocollectie

Kaarten en tekeningen

Een klein gedeelte van onze kaarten en tekeningen kunt u online bekijken.

Bekijk en zoek in de de kaartencollectie

Kijk voor kaarten en tekeningen van VOC en WIC vestigingen ook op:
www.atlasofmutualheritage.nl

Doop-, trouw- en begraafboeken (DTB) Zuid-Holland vóór 1811 (kleinere plaatsen)

De DTB's Zuid-Holland plus de namenklappers op dopen en trouwen uit de periode 1695-1811 zijn online beschikbaar

Begin met het lezen van de onderzoeksgids Ik zoek iemand in de Doop-, Trouw- en Begraafboeken van Zuid-Holland voor 1811

Stamkaarten Oost-Indische ambtenaren 1917-1952

U kunt stamkaarten van Oost-Indische ambtenaren bekijken in de archiefinventaris (klik door naar de inventarisnummer en kijk op het tabblad scans)

Japanse interneringskaarten 1942-1945

U kunt Japanse interneringskaarten van krijgsgevangenen uit het KNIL en de Marine bekijken

Afscheid van Indië

Op de website Afscheid van Indië vindt u documenten van Nederlandse en buitenlandse documenten over de Japanse bezetting, de bersiapperiode en de dekolonisatie van Nederlands-Indië.

Indexen

Op deze website vindt u ook een aantal indexen (databases). De eigenlijke archiefstukken zelf zijn niet te zien in deze indexen, maar wel de belangrijkste gegevens uit deze stukken. U kunt hiermee gericht een scan bestellen.

Een paar voorbeelden:

  • VOC-personeel
  • Militairen (met name officieren) zowel Nederland als Nederlands-Indie
  • Emigranten Australie
  • Suriname: contractarbeiders, slaven, slaveneigenaren

Bekijk het volledig overzicht van indexen

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in