Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Is er nog meer te vinden over de opvarende van de Verenigde Oostindische Compagnie (VOC) die ik in de index heb gevonden?

In de index van VOC-opvarenden vindt u alle persoonlijke gegevens die er over de gezochte persoon bekend zijn. Op de originele pagina van het scheepssoldijboek kunt u wel meer informatie vinden over zijn loopbaan. U kunt via de bronverwijzing in de index een scan van het scheepssoldijboek bestellen.

Er bestaat ook een index op de overgekomen brieven en papieren van de VOC. Deze vindt u op www.tanap.nl. U kunt de gezochte naam op deze site als zoekterm gebruiken. Wanneer u iets vindt, is dat echter wel een toevalstreffer.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in