Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Wanneer heeft het zin om naar de studiezaal te komen?

De inventarissen van de archieven van het Nationaal Archief zijn digitaal beschikbaar en op deze site te bekijken. De archiefstukken zelf zijn veelal niet digitaal beschikbaar. Dit betekent dat u de stukken alleen op de studiezaal van het Nationaal Archief kunt inzien. U kunt het stuk vooraf thuis al aanvragen. Dit doet u via de archiefinventaris. Dan ligt bij uw bezoek het stuk al voor u klaar.

De beschrijvingen in de archiefinventaris zijn vaak zeer algemeen van aard. Wanneer u niet zeker weet of een gezocht stuk zich in een bepaald inventarisnummer bevindt, zult u toch naar de studiezaal moeten komen. Het Nationaal Archief verricht dan geen vooronderzoek.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in