Nationaal Archief. Collectie, tentoonstellingen en activiteiten

Kan ik bij het Nationaal Archief wetteksten vinden?

Wetteksten worden gepubliceerd in het Staatsblad. Dit Staatsblad is ter inzage in wetenschappelijke bibliotheken zoals universiteitsbibliotheken en de Koninklijke Bibliotheek. Recente wetten kunt u ook vinden op de de website overheid.nl.

Gaat het u om de totstandkoming van een wet? Dan kunt u bij het Nationaal Archief gebruik maken van de archieven van Ministeries. Hierin vindt u stukken die geleid hebben tot het wetsontwerp. Zie bijvoorbeeld het archief van het Ministerie van Justitie: Wettendossiers 1850-1975, archiefinventaris 2.09.47.

Uitgebreid
Zoek in collecties
Zoek in