gahetNA in the National Archives

Van Hogendorps monarchie

Informatie

Nederland is al bijna tweehonderd jaar een constitutionele monarchie. Die constitutie, de grondwet dus, is vooral aan Gijsbert Karel van Hogendorp (1762-1834) te danken. Hij legt met zijn schetsen de basis voor een grondwet zoals die in wezen nog steeds bestaat.

Van Hogendorp is een zeer belangrijke man geweest voor de staatkundige geschiedenis van Nederland. Al in 1799 beschrijft hij in De Unie van Utregt herzien een nieuwe constitutie met een hoofdrol voor de vroegere erfstadhouder. Het huis van Oranje vervult in zijn plannen steeds de erfelijke waardigheid van hoofd van de staat. Zo ook in zijn Schets eener Constitutie, uit 1812, die als het ware het staatsrecht van de Republiek vóór 1795 verbindt met dat van het Koninkrijk. Omdat Nederland in 1812 nog deel uitmaakt van het Franse keizerrijk, zet Van Hogendorp voor de veiligheid het jaar 1806 boven zijn stuk.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Vorming van onze staat

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: