gahetNA in the National Archives

Thorbecke: man van de Openbaarheid

Informatie

Openbaarheid van overheidshandelen is een belangrijke voorwaarde voor een rechtsstaat. Dat vindt de staatsman Johan Rudolph Thorbecke (1798-1872) ook, getuige zijn aantekening: ’Openbaarheid dat is de groote, algemeene school van politische opvoeding’.

Het principe van de openbaarheid dateert al uit de Franse tijd. Maar vooral dankzij de visie en de geschriften van Thorbecke is het ook een heilig principe geworden. Iedereen heeft recht op deelname aan het staatsbestuur dankzij de openbaarheid. Nog steeds, en juist nog sterker, staat de openbaarheid tegenwoordig centraal. Door de mogelijkheden van digitale informatie en het gebruik van internet verandert de visie op de toegankelijkheid van overheidsinformatie. De ‘passieve’ openbaarheid zal steeds meer veranderen in ‘actieve openbaarmaking’ van overheidsinformatie.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Vorming van onze staat

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: