gahetNA in the National Archives

Recycling in de middeleeuwen

Informatie

Perkament is stevig materiaal en als de teksten die er opgeschreven staan niet meer nodig zijn, kan het opnieuw worden gebruikt, bijvoorbeeld als boekband.

Aan het eind van de zestiende eeuw heeft de Ridderschap van Holland een lijst van namen van pachters verstevigd met een perkamenten omslag afkomstig uit een middeleeuws religieus liedboek. Op de getoonde buitenkant staan gezangen uit de mis die op Eerste Pinksterdag werden gezongen.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Middeleeuwen

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: