gahetNA in the National Archives

Oudste archiefstuk van het Nationaal Archief

Informatie

Dit is het oudste originele archiefstuk van het Nationaal Archief, geschreven in het Latijn op 5 november 1179. Er zijn teksten in het Nationaal Archief die inhoudelijk wel ouder zijn, maar die zijn later geschreven, of herschreven.

Deze oorkonde draagt het zegel van paus Alexander III. Hij bevestigt hiermee een eerdere afspraak van zijn voorganger paus Innocentius II met de Hollandse graaf Dirk VI. Zij komen al in 1140 overeen dat de Hollandse abdijen van Egmond en Rijnsburg aan de paus worden overgedragen. Door de abdijen onder bescherming van de paus te plaatsen, onttrekt hij ze aan het gezag van de Utrechtse bisschop. De graaf houdt wel zijn rechten als voogd. Deze oorkonde gaat over de overdracht van de abdij van Rijnsburg. Om de formele rol van de paus als beschermheer te erkennen, betalen de abdijen jaarlijks vier Friese schellingen. Rijnsburg, vlakbij Leiden, is eeuwenlang een klooster voor vrouwen van adel. Bovendien is het de laatste rustplaats voor minstens zestien familieleden van de graven van Holland. Een pauselijke oorkonde wordt ook wel ‘bul’ genoemd omdat er altijd een loden zegel (bulla) aan hangt.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Middeleeuwen

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: