gahetNA in the National Archives

Ontbinding van de WIC

Informatie

De West-Indische Compagnie (WIC) heeft nooit het succes gehad van de Verenigde Oost-Indische Compagnie (VOC). In 1674 wordt de verliesgevende WIC opgeheven. Om de Nederlandse positie in slavenhandel te borgen wordt op 1 januari 1675 de nieuwe WIC opgericht. Het verlies van handelskoloniën, oorlogen en toenemende concurrentie zorgen ervoor dat De WIC in de 18e eeuw achteruitholt. Ze is al jaren voor haar ontbinding in 1791 bankroet.

De Vierde Engelse Oorlog maakt duidelijk dat de compagnie niet in staat is haar resterende koloniën te verdedigen en te besturen. Op 1 januari 1792 nemen de Staten-Generaal alle bezittingen en schulden over. Het grootste deel van de overzeese bezittingen komt na de inval van de Fransen in 1795 onder Engels bestuur. Hierdoor eindigt ook de slavenhandel. Als Nederland in 1816 de Caribische koloniën terugkrijgt, is de slavenhandel officieel al afgeschaft


Ga naar de kaart

Toon alles van Nederland en de wereld

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: