gahetNA in the National Archives

Nederlandse regels in het Turks

Informatie

De Arbeidsomstandighedenwet bevat regels voor werkgevers en werknemers om de gezondheid, de veiligheid en het welzijn in de bedrijven te bevorderen.

Omdat er zoveel Turkse gastarbeiders zijn, besluit het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid in 1960 om de tekst van de Arbo-wet in het Turks te vertalen. De brochure kan worden verspreid onder de Turkse werknemers op verschillende plekken in Nederland.

Toon alles van 400 jaar Nederland - Turkije

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: