gahetNA in the National Archives

Meer handel vraagt nieuw verdrag

Informatie

Het handelsverdrag uit 1840 blijkt niet te werken zoals was voorzien. Export van Turkse producten komt nauwelijks op gang. Doordat de economische ontwikkeling in Turkije achterblijft, is er weinig geld beschikbaar voor buitenlandse producten, zodat de Nederlandse handel evenmin nauwelijks voordelen heeft.

In 1861 gaan nieuwe besprekingen van start en al op 25 februari 1862 sluiten de Koning der Nederlanden en de Sultan een nieuw handels- en scheepvaartverdrag. De inhoud komt grotendeels overeen met het Engels-Turkse traktaat uit 1861. Ook komen vrijwel alle afspraken uit de overeenkomst van 1840 terug in het nieuwe traktaat. De afspraken uit 1862 bepalen de Nederlands-Turkse handelsbetrekkingen tot aan de Eerste Wereldoorlog.

Toon alles van 400 jaar Nederland - Turkije

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: