gahetNA in the National Archives

Macht aan de Prins

Informatie

Met de Pacificatie van Gent krijgen Willem van Oranje, de Steden en de Gewesten hun oude rechten terug. De vrijheid van godsdienst wordt grotendeels hersteld.

De Spaanse overheersing van de Lage Landen bereikt een dieptepunt als Filips II in 1567 de hertog van Alva tot nieuwe landvoogd benoemt. Hij gaat het verzet in de Lage Landen met bijzonder harde hand te lijf. Veel helpt het niet. De opstandelingen en de prins van Oranje winnen steeds meer terrein. De Staten van Brabant roepen de Staten-Generaal eigenmachtig bijeen en in 1576 wordt een verdrag tussen de Staten-Generaal, Holland en Zeeland gesloten. Afgesproken wordt de Spaanse troepen gezamenlijk te verdrijven, de plakkaten van Alva tegen de ketters worden opgeschort, en buiten Holland en Zeeland mag er niets tegen het katholicisme worden ondernomen. Willem van Oranje wordt erkend als stadhouder van Holland en Zeeland.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Vorming van onze staat

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: