gahetNA in the National Archives

Indië verloren, rampspoed geboren

Informatie

Twee dagen na de Japanse capitulatie roept de nationalist Soekarno samen met zijn rechterhand Hatta op 17 augustus 1945 de onafhankelijke Republiek Indonesia uit. De Nederlanders weigeren dat te accepteren. Een pijnlijk dekolonisatieproces volgt met als sluitstuk de soevereiniteitsoverdracht.

De Nederlandse regering is na de bevrijding in 1945 niet direct in staat haar gezag in Nederlands-Indië te herstellen. De nationalisten die de onafhankelijkheid van Indonesië nastreven maken gebruik van dit vacuüm. De onderhandelingen tussen de Nederlanders en Indonesiërs lopen op niets uit. In 1947 voeren Nederlandse troepen de eerste politionele actie in Indonesië uit om hen tot meer inschikkelijkheid te dwingen. Na de tweede politionele actie in 1948 vinden onder grote internationale druk nieuwe onderhandelingen plaats die leiden tot de soevereiniteitsoverdracht in 1949. Nieuw-Guinea blijft nog tot 1962 onder Nederlands bestuur.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Vorming van onze staat

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: