gahetNA in the National Archives

Een koning én een grondwet

Informatie

De staatsman Gijsbert Karel van Hogendorp staat aan de wieg van de grondwet. Na terugkeer van prins Willem op 30 november 1813 biedt Van Hogendorp de Schets van een Grondwet aan de Prins aan. De officiële documenten maken deel uit van de archivalia van de commissie.

In de vergadering van zeshonderd aanzienlijken in de Nieuwe Kerk in Amsterdam wordt de grondwet bij Koninklijk Besluit afgekondigd. De grondwet bevestigt de soevereiniteit van Willem I en regelt de erfopvolging. Het Koninklijk Besluit en de Grondwet zijn ingebonden in een blauw zijden band. Het Besluit is door de koning zelf ondertekend.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Vorming van onze staat

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: