gahetNA in the National Archives

Een kleinere staat: een andere grondwet

Informatie

Al in 1844 dient de liberaal Thorbecke een ingrijpend voorstel tot herziening van de Grondwet in. Maar de Kamer vindt dat het voorstel van de Kroon moet uitgaan. En Koning Willem II is dat niet van plan. Pas in 1848, als het revolutiespook door Europa waart, is Willem II bereid in te stemmen met fundamentele wijzigingen. Die hebben gevolgen tot op de dag van vandaag.

De belangrijkste bepaling in die nieuwe grondwet luidt: ‘De Koning is onschendbaar, de ministers zijn verantwoordelijk.’ Voortaan zijn de ministers verantwoording schuldig aan de volksvertegenwoordiging. De macht van de Koning wordt sterk ingeperkt. De invloed van het parlement wordt vergroot en er komen rechtstreekse verkiezingen voor de Tweede Kamer, Provinciale Staten en de gemeenteraden. De Koning stelt de nieuwe Grondwet in een reeks besluiten vast die ook zijn ondertekend door alle ministers en de directeur van het Kabinet des Konings.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Vorming van onze staat

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: