gahetNA in the National Archives

Een beroemde handtekening

Informatie

Rond 1400 is er aan het hof van de graven van Holland een levendige literaire belangstelling. Er zijn zelfs literatoren verbonden aan de grafelijke kanselarij. Een van hen is Dirc Potter.

Potter is auteur van onder andere ‘Der minnen loep’, een raamvertelling met zestig korte liefdesverhalen. Hij is secretaris en diplomaat. Zijn handtekening is te vinden in deze grafelijke rekeningen.


Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Middeleeuwen

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: