gahetNA in the National Archives

Een Arabisch vredesverdrag

Informatie

Noord-Afrikaanse provincies binnen het Ottomaanse rijk bezitten een zekere mate van zelfstandigheid. Dat blijkt onder andere uit dit vredesverdrag van Algiers en de Republiek der Nederlanden uit 1707. Jehuda Cohen treedt op als bemiddelaar namens de Staten-Generaal. Om de authenticiteit van het document te bekrachtigen zijn namen van enkele Nederlandse slaven uit Algiers als getuigen opgenomen.

Het traktaat is prachtig versierd met tulpen rondom een grote gouden halve maan. Het bevat geen monogram, zoals dat in officiële documenten van de Hoge Porte gebruikelijk is. Vertegenwoordigers van de Diwan (raad) in Algerije mogen een monogram niet gebruiken.
Anders dan bij andere verdragen, die in het Turks zijn geschreven, is dit document opgesteld in het Arabisch. Daarmee is dit het enige Arabischtalige verdrag tussen een onderdeel van het Ottomaanse Rijk en Nederland.

Ga naar het archiefstuk

Toon alles van Nederland Algerije 400 jaar

www.gahetna.nl is a website of the National Archives of The Netherlands in cooperation with the Society for the National Archives and Spaarnestad Photo.
Advanced
Search in collections
Search in: